Torvalds: Europaparlamentets ambitiösa klimatlag sänder en stark signal till EU:s medlemsländer

Europaparlamentet har nu antagit sin position om EU:s kommande klimatlag. Ambitionshöjningen sänder en tydlig signal till EU:s medlemsländer inför de kommande förhandlingarna med rådet och kommissionen
– Parlamentet har nu pekat ut en både ambitiös och realistisk väg till klimatneutralitet, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds.

Resultatet från Europaparlamentets slutliga omröstning om klimatlagen stod klart på torsdagsförmiddagen. Parlamentet stöder en rejäl höjning av EU:s ambitioner – bland annat det nya målet att koldioxidutsläppen, jämfört med nivån 1990, ska ha minskat med 60 procent till 2030.

– Vi kan vara mycket nöjda med att den ambitiösa kompromiss som vi nådde i miljöutskottet nu är hela Europaparlamentets position, säger Nils Torvalds.

Nils Torvalds framhåller att beslutet, som nu blir utgångspunkten för Europaparlamentets förhandlingar med kommissionen och medlemsländerna i rådet, tecknar en pragmatisk och realistisk väg till ett klimatneutralt EU senast år 2050.

– Med beslutet om en ny kolbudget, som kommer berätta hur mycket koldioxid vi ännu kan släppa ut i atmosfären, skapar vi förutsebarhet, inte minst för de företag som har stora gröna investeringar framför sig.

Europaparlamentets beslut innebär att samtliga av EU:s medlemsländer ska ha nått klimatneutralitet senast år 2050.

– Det betyder att inget medlemsland kan åka snålskjuts på andra, mer ambitiösa medlemsländers ansträngningar. Klimatlagen beaktar medlemmarnas olika förutsättningar, men alla medlemmar måste dra sitt strå till stacken, säger Nils Torvalds.

Gällande Finlands förutsättningar poängterar Nils Torvalds att ett världsledande, aktivt skogsbruk kommer att spela en än viktigare roll än i dag.

– Under torsdagsmorgonen fick vi också omröstningsresultaten från Europaparlamentets position kring den nya skogsstrategi som EU-kommissionen nu ska ta fram. Vi har arbetat för en strategi som respekterar våra förutsättningar att bruka skogen på ett aktivt och hållbart sätt, och kan vara hyggligt nöjda med resultatet.

– Skogen kommer att spela en viktig roll som kolsänka, men skogens resurser kommer också att ersätta allt fler fossila bränslen och utsläppstunga byggnadsmaterial.

Bergqvist välkomnar satsningar på kunnande, barn och hållbara lösningar

För att få ekonomin att rulla igen till följd av coronakrisen behövs nu stimulerande, långsiktiga och hållbara lösningar. Riksdagsledamot Bergqvist (SFP) ser möjligheter för förnyelse och utveckling i regeringens budgetförslag 2021.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Färjetrafiken får mer pengar

Under riksdagens budgetdebatt på fredagen var SFP:s riksdagsledamot Sandra Bergqvist mycket glad över att anslaget för landsvägsfärjorna föreslås öka med en miljon euro för år 2021.

Läs följande artikel