Torvalds: Europaparlamentets miljöutskott röstar om klimatlagen

I dag och i morgon på fredag röstar Europaparlamentets miljöutskott om EU:s nya klimatlag.
– Vi har arbetat hårt för en ambitiös kompromiss som sänder en stark signal inför de kommande förhandlingarna, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds .

Nils Torvalds understryker att det hårda i arbetet har bestått just i att åstadkomma en kompromiss, som ska hålla hela vägen genom förhandlingsprocessen.

– En del vill göra det lätt för sig och vifta med siffror utan att bry sig om var Europa landar i den här oerhört viktiga uppgörelsen.

Under torsdagen röstar miljöutskottet om vilka ändringar till klimatlagen som har stöd av en majoritet i utskottet. På fredag hålls sedan en skild omröstning för att anta utskottets helhetsförslag till klimatlagen, bestående av de ändringsförlag som röstats igenom.

Nils Torvalds, som fungerar som den liberala Renew Europe-gruppens koordinator i utskottet, säger att gruppen har eftersträvat en ambitiös men samtidigt bred kompromiss.

– Vi vill bland annat att klimatlagen binder samtliga 27 medlemsstater, och inte endast EU som helhet, till att nå klimatneutralitet senast år 2050. Därtill har vi arbetat för att en ny kolbudget, som dels säkerställer att vi följer våra åtaganden enligt Parisavtalet, dels ger företagen en tillräckligt tydlig bild av kraven, ingår i lagen.

Bland övriga förslag i miljöutskottet, som vill se en mer ambitiös klimatlag än vad EU-kommissionen ursprungligen föreslog, märks grundandet av en ny, självständig europeisk klimatförändringspanel. Miljöutskottet föreslår också att subventioner av fossila energikällor förbjuds redan från år 2025.

Med hur mycket EU-länderna fram till år 2030 ska ha minskat sina koldioxidutsläpp jämfört med 1990-års nivåer tillhör de mest debatterade frågorna i klimatlagsprocessen. Nils Torvalds säger att det är centralt att Europaparlamentet står fast vid en ambitiös position.

– Vi vet att flera medlemsländer lär göra motstånd mot kommissionens väntade förslag om 55 procent. Därför måste Europaparlamentet sända en stark signal om att de europeiska väljarna kräver en klimatlag med högre ambitioner.

Miljöutskottets position antas alltså slutgiltigt under fredagen.

Europaparlamentet kommer därefter att rösta om förslaget i plenum. Därpå inleder parlamentet så kallade trialogförhandlingar med kommissionen och rådet.

– Förhoppningsvis kan klimatlagen träda i kraft redan före årsskiftet, säger Nils Torvalds.

SFP i Esbo nominerade kommunalvalskandidater

SFP i Esbo nominerade på onsdagen nya kommunalvalskandidater. De nya kandidaterna är Anne Ahlefelt, Niclas Andler, Tina Ehnström-Backas, Anders Portin, Peter Ragnvaldsson och Henrik Räihä. Totalt har SFP i Esbo för tillfället 21 nominerade kandidater.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Äntligen kan vi öppna till Sverige

- Så gott som varje dag då jag vaknat det senaste halvåret har jag önskat att det är idag vi kan öppna gränserna till hela Norden. Både som finländare och i mitt uppdrag som nordisk samarbetsminister har de stängda gränserna varit ett tecken på att allting inte är som det ska, säger minister Thomas Blomqvist.

Läs följande artikel