SFP i Esbo nominerade kommunalvalskandidater

SFP i Esbo nominerade på onsdagen nya kommunalvalskandidater. De nya kandidaterna är Anne Ahlefelt, Niclas Andler, Tina Ehnström-Backas, Anders Portin, Peter Ragnvaldsson och Henrik Räihä. Totalt har SFP i Esbo för tillfället 21 nominerade kandidater.

– Det är otroligt viktigt att just SFP är med och påverkar besluten som görs i Esbo, dels för att säkerställa det svenskspråkiga inom kommunen, men också för att se till att besluten är de bästa möjliga för våra kommuninvånare. Jag är säker på att vi kommer att ha en bred och stark kandidatlista till kommunalvalet 2021 och tillsammans kommer vi att göra en fantastisk kampanj, säger ordförande för SFP i Esbo Anne Ahlefelt.

Ahlefelt ser det som naturligt att hon ställer upp i vårens kommunalval. Efter att ha kommit in i det kommunalpolitiska arbetet under den gångna perioden har hon fått mersmak för det kommunpolitiska arbetet. 

– Jag har kommit åt att bygga upp nätverk och samarbeten inom kommunen och över partigränserna och vill gärna fortsätta med det. Jag har sett att arbetet bär frukt och att vi faktiskt har möjlighet att vara med och påverka i vår stad. Bildningsfrågor, social- och hälsovårdsfrågor samt språk och jämställdhetsfrågor ligger speciellt nära mitt hjärtat och dessa vill jag gärna fortsätta arbeta för i Esbo. Som ordförande för SFP i Esbo tycker jag också såklart att det är viktigt att föregå med gott exempel och jag hoppas att jag kan inspirera och locka andra att ställa upp som kandidater, säger Ahlefelt. 

 Anders Portin, medlem av stadsstyrelse och stadsfullmäktige, ställer upp för återval.

– Unders sommaren har beslutet klarnat att jag vill ställa upp för återval i kommunalvalet, säger Anders Portin.  Under de två tidigare fullmäktigeperioderna och speciellt under det senaste året som ordinarie medlem i stadsstyrelsen, har jag lärt mig mycket både vad gäller substans och genom att skapa ett kontaktnät till övriga förtroendevalda och till tjänstemännen. Det känns därför rätt att försöka få förnyat förtroende och kunna jobba vidare.

– Det finns flera frågor jag vill vara med och påverka också framöver. Den kommunala ekonomin överlag är mycket ansträngd och Esbos lånebörda stor. Det är helt klart att fullmäktige under nästa period har svåra beslut att ta och då är det viktigt med en helhetssyn. Invånarnas välmående, utbildning och en trivsam miljö kan vi inte ge avkall på, men vi måste uppnå detta så kostnadseffektivt som möjligt.

Peter Ragnvaldsson ställer upp i kommunalvalet för att han vill vara med och påverka.

– Det behövs alltid nya infallsvinklar i hur man ser på samhällets och stadens utveckling i framtiden, säger Ragnvaldsson. 

Henrik Räihä  ställer upp i kommunalvalet för att han är intresserad av att medverka i utvecklingen av kultur, utbildning, boende och miljö. Räihä ställer upp på SFP lista som obunden kandidat.

Niclas Andler och Tina Ehnström-Backas är även kandidater för SFP i Esbo i vårens kommunalval.

Biaudet om EU:s återhämtningsfond: Viktig för jobben – även i Finland

EU:s återhämtningspaket är en lösning av engångsnatur i ett ytterst exceptionellt världsläge. Riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP) betonar paketets vitala betydelse för Finlands exportinriktade ekonomi, men också för EU som helhet.

Läs föregående artikel

Torvalds: Europaparlamentets miljöutskott röstar om klimatlagen

I dag och i morgon på fredag röstar Europaparlamentets miljöutskott om EU:s nya klimatlag. – Vi har arbetat hårt för en ambitiös kompromiss som sänder en stark signal inför de kommande förhandlingarna, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds .

Läs följande artikel