Torvalds försäkrar Greta Thunberg: ”Vi lyssnar på er!”

– Hej, Greta. Jag borde egentligen heta Hans för då kunde vi som Hans och Greta gå ut i skogen och kämpa mot den elaka klimathäxan. Det var med de orden Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) inledde sitt samtal med Greta Thunberg under Europaparlamentets miljöutskottsmöte.

16-åriga Greta Thunberg, som är nominerad för Nobels fredspris, besökte Europaparlamentet i Strasbourg den 16 april för att diskutera klimatfrågan.

– Unga som Greta, som valt att engagera sig i klimatfrågan, ska ha ett stort tack, säger Torvalds. Tillsammans har de unga genom sina demonstrationer och sitt engagemang fått den stora allmänheten att vakna till.

Greta Thunberg inledde sitt tal till miljöutskottet med en referens till Notre Dame-branden i Paris, och sade att huset brinner, men att grunden står kvar. Det är på den grunden vi behöver bygga vidare på. Hon efterlyste ett effektivare släckningsarbete i klimatfrågan och mera åtgärder.

– Gretas referens till Notre Dame var väldigt rörande, säger Torvalds. Jag kontaktas ofta av unga som är så genuint oroliga. Det smärtar mig att vuxna är dåliga på att förklara för de unga att mycket faktiskt gjorts. Sedan jag började i parlamentet har vi infört lagstiftning som reglerar koldioxidutsläppen för industrin, personbilar och lastbilar. EU har också nu en långtidsplan för hur vi ska nå Paris-målen. Det är vi ensamma i världen om.

– Det finns med andra ord hopp för framtiden. Undersökningar visar att vi redan är på rätt väg, påpekar Torvalds. Men för att vi ska kunna ge dessa unga svar på tal och framtidstro, måste vi ta beslut med en högre ambitionsnivå än vad vi gjort hittills. Dessa tunga beslut kommer att tas av politiker, som vi här i Europaparlamentet. Därför går det inte att understryka nog hur viktigt det är att vi efter EU-valet har en majoritet i parlamentet som är beredda att ta dessa tunga beslut, avslutar Torvalds.

Torvalds vill också betona, att de enkla lösningar som en del populistiska partier presenterar, inte är lösningen.

– Hemma i Finland ser vi att en del politiker försöker tona ner betydelsen av klimatförändringen. Det är det många vill höra, men tyvärr tror jag att det är en ganska farlig utveckling. Det finns inga enkla lösningar.

Henriksson: Mörkläggning av fakta hör inte hemma i en demokrati

SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson ser mycket allvarligt på Helsingin Sanomats nyhet idag om att finansministeriet undanhållit riksdagen information gällande social- och hälsovårdsreformen. Det har framkommit brister i lagförslaget om flera hundra miljoner euro.

Läs föregående artikel

SFP:s vice ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin ställer upp i EU-valet

- Vi ska värna om och göra EU starkare. EU är på mång plan en föregångare, men till exempel transparensen i beslutsfattandet kan ännu utvecklas. Jag vill att EU framöver ska vara en aktiv och ambitiös aktör globalt, speciellt i klimatfrågor och mänskliga rättigheter. På hemmaplan ska vi bevara fred, stabilitet och slå vakt om rättsstatsprincipen, säger SFP:s vice ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Läs följande artikel