SFP:s vice ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin ställer upp i EU-valet

– Vi ska värna om och göra EU starkare. EU är på mång plan en föregångare, men till exempel transparensen i beslutsfattandet kan ännu utvecklas. Jag vill att EU framöver ska vara en aktiv och ambitiös aktör globalt, speciellt i klimatfrågor och mänskliga rättigheter. På hemmaplan ska vi bevara fred, stabilitet och slå vakt om rättsstatsprincipen, säger SFP:s vice ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin.

– Mitt intresse för internationell politik har länge vuxit sig starkare och en nordisk dimension har jag naturligt med mig. Därför känns det självklart att ställa upp i ett val som i högsta grad gäller internationella frågor, starkt nordiskt samarbete och som samtidigt är kopplade till den finländska politiken, säger Borgarsdóttir Sandelin.

Silja Borgarsdóttir Sandelin är SFP:s vice ordförande, stadsfullmäktigeledamot i Helsingfors och politiskt sakkunnig för Svenska riksdagsgruppen. Hon har tidigare fungerat som bland annat specialmedarbetare för försvarsminister Carl Haglund och president för Ungdomens Nordiska Råd. Hon är utbildad politices magister från Åbo Akademi.

Torvalds försäkrar Greta Thunberg: ”Vi lyssnar på er!”

- Hej, Greta. Jag borde egentligen heta Hans för då kunde vi som Hans och Greta gå ut i skogen och kämpa mot den elaka klimathäxan. Det var med de orden Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) inledde sitt samtal med Greta Thunberg under Europaparlamentets miljöutskottsmöte.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Arbetet för en hållbar skattereform måste inledas genast

Statens jubileumsfond Sitra presenterade idag sin modell för en skattereform för hållbar utveckling. SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Anders Adlercreutz ser många likheter mellan Sitras modell och SFP:s förslag. Enligt Adlercreutz är det nu viktigt att så snabbt som möjligt inleda arbetet för en rättvis och hållbar skattereform.

Läs följande artikel