Torvalds: Hög tid att EU:s budget slår vakt om rättsstatsprincipen

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) välkomnar Europaparlamentets och rådets överenskommelse om hur EU:s fleråriga budgetram och återhämtningspaket villkoras med att mottagare respekterar rättsstatsprincipen.
– De nya villkoren är ett tydligt steg i rätt riktning. Nu måste vi stå upp för de europeiska värderingarna.

Det var under torsdagen som Europaparlamentet och medlemsländerna i rådet nådde en första överenskommelse om hur utbetalningar från EU-budgeten och återhämtningspaketet ska villkoras med att mottagarna respekterar rättsstatsprincipen.

Enligt överenskommelsen införs bland annat nya krav på ett oberoende rättsväsende för att en medlemsstat ska kunna ta emot EU-medel.

– Ett starkare skydd för rättsstatsprincipen var en av det finska ordförandeskapets viktigaste prioriteringar. Nu tar EU ett viktigt steg inför godkännandet av den fleråriga budgetramen för 2021-2027, säger Nils Torvalds.

Ungerns premiärminister Viktor Orbán hotade under söndagen med att Ungern inte kommer godkänna EU:s kommande budget om överenskommelsen inte ändras.

Nils Torvalds, som under måndagen röstade om bland annat återhämtningsfonden i Europaparlamentets budgetutskott, säger att parlamentet inte bör kompromissa om de grundläggande värderingarna.

– Hotet från Viktor Orbán, som har tagit Ungern i en allt mer bekymmersam riktning, kommer inte som någon överraskning. Att villkora utbetalningar med att rättsstatsprincipen respekteras är ett av våra viktigaste demokratiska verktyg, och vi bör därför inte ge efter för hoten.

Renew Europe har varit drivande i arbetet med den nya överenskommelsen, och bland Renews förslag märks bland annat ett snabbare förfarande och en mer omfattande definition av korruption.

– En mycket stor majoritet av EU-medborgarna är rörande ense om att deras skattepengar måste skyddas från verksamheter som står i strid med våra gemensamma värderingar, säger Nils Torvalds.

 

Anders Norrback har en stark tilltro till människan och framtiden

Med demokratiska värderingar som grund värnar riksdagsledamot Anders Norrback om människorättsfrågor, miljö, klimat och de internationella frågorna. Men slätstruken i sin åsikt är han inte. Riksdagsledamoten från Övermark i Närpes efterlyser en bra dialog med kompromisser i riksdagen.

Läs föregående artikel

Biaudet: Säkerhetspolitik med bred agenda

Finland lägger stark tonvikt vid att aktivt främja de mänskliga rättigheterna, rättsstaten och jämställdheten i sin säkerhetspolitik. Det betonade riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP) i riksdagens behandling av statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse på onsdagen.

Läs följande artikel