Torvalds i regeringsförhandlingarna: Finland måste rakryggat bära sitt nya internationella ansvar

Svenska folkpartiets Europaparlamentariker Nils Torvalds deltar i förhandlingarna för att bilda Finlands nästa regering. Förhandlingarna körde igång på tisdagen den 2.5. Torvalds fokuserar i förhandlingarna på Finlands framtida aktiva internationella samarbete inom Nato och EU.

– I och med Natomedlemskapet är vi nu en mera fullvärdig medlem av en omfattande europeisk och transatlantisk gemenskap. Det ställer nya krav som måste synas på ett tydligt sätt även i det kommande regeringsprogrammet, säger Torvalds. 

Förhandlingarna är i full gång, och robusta lösningar krävs bl.a. på den säkerhetspolitiska fronten. Finland kommer i framtiden att vara en viktig aktör i att stärka säkerheten i Europa. Som en fullvärdig medlem av NATO ansvarar Finland tillsammans med sina bundsförvanter för Europas försvars- och säkerhetspolitik. Detta är ett nytt skede för finländsk internationell politik, vilket bör avspeglas vid förhandlingsborden. 

Torvalds ser även att Finland behöver en fortsatt stark röst inom EU.

– Vi har historiskt sett lyckats relativt bra med att påverka EU-beslut men vi kan fortfarande bli mycket bättre på att påverka rådets utlåtanden i ett tidigare skede för att minska risken för att kompetensen ska fortsätta krypa till kommissionen, avslutar Torvalds.

Regeringsförhandlingarna har nu kört igång med sin andra vecka på Ständerhuset i Helsingfors. 

SFP i Österbottens valberedning sonderar fältet – viceordförande Lindvall ställer inte upp för omval

SFP i Österbotten tillsatte en valberedning under vintern med uppgift att sondera fältet inför kretsmötet. Valberedningen består av Ulla Granfors (ordf.), Anita Sundman, Tommy Perjus, Ann-Sofie Smeds-Nylund, Kenneth Pärus, Gunilla Jusslin och Mira Bäck.

Läs föregående artikel

Kasper Kannosto ställer sig till förfogande i valet av vice ordförande för SFP i Helsingfors

Kannosto, 26 år, har djupa rötter i Helsingfors och ser SFP:s potential i Helsingfors. Han studerar fred- och konfliktforskning på magisternivå och njuter av fotboll på fritiden, både på planen och på hemmabänken. Kannosto är en av grundarna och ordförande för organisationen Your Finnish Friends ry, som stöder finska krigare i Ukraina.

Läs följande artikel