SFP i Österbottens valberedning sonderar fältet – viceordförande Lindvall ställer inte upp för omval

SFP i Österbotten tillsatte en valberedning under vintern med uppgift att sondera fältet inför kretsmötet. Valberedningen består av Ulla Granfors (ordf.), Anita Sundman, Tommy Perjus, Ann-Sofie Smeds-Nylund, Kenneth Pärus, Gunilla Jusslin och Mira Bäck.

Vi i valberedningen ser framför oss många viktiga val där kretsstyrelsen har en viktig roll. Vi behöver engagemang och starka röster i kretsstyrelsen som ger vår politik synlighet i hela regionen, säger Granfors.

Under våren har valberednigen utrett intresset bland sittande presidium och sittande styrelsemedlemmar. Två av tre ställer upp för omval, Henrik Antfolk (kretsordförande) och Carola Bengs-Lattunen (viceordförande). Kretsstyrelsens andra viceordförande Mikael Lindvall har meddelat att han inte ställer upp för omval.

– Det har varit intressant och givande att vara med och jobba för hela Österbotten och skulle gärna fortsätta göra det men väljer att nu lägga fokus på familjen och vara hemmapappa från hösten, säger Lindvall om beslutet. 

Valberedningen fortsätter sitt arbete med att sondera fältet och bereda förslag på ny kretsstyrelse till kretsmötet. Kretsmötet hålls den 27 maj i Jakobstad och är SFP i Österbottens högsta beslutande organ.

Kretsstyrelsemedlemmar i tur att avgå under kretsmötet 2023:
Styrelsemedlemmar valda för perioden 2021 – 2023 – ordinarie jämte ersättare

Helena Broända (Kronoby) Adam Näse (Kronoby)

Jan Ray (Larsmo) Karita Nynäs (Larsmo)

Anders Sandlin (Jakobstad) Jaana Silander (Jakobstad)

Victor Ohlis (Vörå) Johanna Skarper (Vörå)

Jan-Ove Nyman (Karleby) Camilla Wikman (Karleby)

Chatarina Doktar (SU) Joakim Lasén (SU)

Anna-Maja Henriksson ställer upp för omval till SFP:s partiordförande

Svenska folkpartiets ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson ställer upp för omval till partiordförande. Henriksson har fungerat som partiordförande sedan år 2016. Henriksson har lett partiet till flera valsegrar och leder nu andra gången SFP:s förhandlingsdelegation i regeringsförhandlingarna.

Läs föregående artikel

Torvalds i regeringsförhandlingarna: Finland måste rakryggat bära sitt nya internationella ansvar

Svenska folkpartiets Europaparlamentariker Nils Torvalds deltar i förhandlingarna för att bilda Finlands nästa regering. Förhandlingarna körde igång på tisdagen den 2.5. Torvalds fokuserar i förhandlingarna på Finlands framtida aktiva internationella samarbete inom Nato och EU.

Läs följande artikel