Torvalds: Många öppna frågor kring EU:s avskogningsförordning

Det är ett år sedan Europaparlamentet godkände den nya EU-lagstiftningen för att komma åt produkter som förorsakar avskogning. Men många frågor kring implementeringen av lagstiftningen kvarstår.

Avskogningsförordningen ska träda i kraft den 30 december 2024. Då bör alla operatörer och bolag bevisa att deras produkter har varit avskogningsfria sedan den 31 december 2020. Många tekniska frågor gällande de praktiska aspekterna av implementeringen är fortfarande obesvarade. Flera medlemsländer har t.ex. inte hållit tidsfristen med att utse sina behöriga myndigheter för implementeringen av förordningen. Därför ställde Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) i februari en skriftlig fråga till kommissionen om hur alla operatörer på marknaden ska ha tid att anpassa sig till de nya reglerna och om kommissionen eventuellt kommer att bevilja ytterligare tidsfrister, eftersom det fortfarande råder många oklarheter i frågan.

I svaret som Torvalds nu fått på sin fråga, säger kommissionär Virginius Sinkevicius att kommissionen arbetar med ett vägledningsdokument om genomförandet av förordningen. Men svaret tillfredsställer inte Torvalds. 

– Flera oklarheter kvarstår för följande kommission och parlament att reda ut. Därför kan jag inte heller se att den planerade tidtabellen för implementering kan hålla, säger Torvalds.

Inga fler åtgärder i frågan hinner avklaras innan Europaparlamentet tar paus inför det stundande EU-valet.

Satsningar på lättare former av vård och förebyggande insatser

Idag tog Österbottens välfärdsområdesstyrelse beslut om det tredje framtids- och anpassningsprogrammet för området. Åtgärderna i progammet ska inbringa inbesparingar på ca 40 miljoner euro under 2025-2026.

Läs föregående artikel

Mikael Jern ställer upp i EU-valet

Mikael Jern kandiderar i EU-parlamentsvalet för Svenska Folkpartiet. Han är agronom till utbildningen, bor i Esbo och är jordbrukare på en gård i Ingå. Under åren har han varit aktiv inom många lantbruksorganisationer, nu bland annat som styrelseordförande för Svenska lantbrukssällskapens förbund och Nylands Svenska Lantbrukssällskap. Genom förtroendeuppdragen och arbetet som aktiv jordbrukare har han sett hur EU påverkar vardagen på landsbygden.

Läs följande artikel