Mikael Jern ställer upp i EU-valet

Mikael Jern kandiderar i EU-parlamentsvalet för Svenska Folkpartiet. Han är agronom till utbildningen, bor i Esbo och är jordbrukare på en gård i Ingå. Under åren har han varit aktiv inom många lantbruksorganisationer, nu bland annat som styrelseordförande för Svenska lantbrukssällskapens förbund och Nylands Svenska Lantbrukssällskap. Genom förtroendeuppdragen och arbetet som aktiv jordbrukare har han sett hur EU påverkar vardagen på landsbygden.

– EU:s gemensamma jordbrukspolitik har hamnat på villospår. I nuläget har EU:s gemensamma jordbrukspolitik tio strategiska mål, men inget av dem säger direkt att jordbruket ska producera mat. Pandemin och kriget i Ukraina visar hur viktig livsmedelsproduktionen är, något som varit så självklart att det glömts bort i Europa under de senaste årtiondena. EU:s jordbrukspolitik måste därför omformas så att livsmedelsproduktionen igen sätts i fokus. Det betyder att det måste vara lönsamt att bedriva jordbruk och att byråkratin måste bli mänsklig.

Han betonar att klimatförändringen också måste tas på allvar inom jordbruket. Jordbrukarna är nämligen en av de yrkesgrupper som drabbas värst då vädret blir mera opålitligt.

En annan fråga som Jern kommer att lyfta fram i kampanjen är skogen och dess roll i den gröna bioekonomin.

– Skogen är en förnybar resurs som när den sköts på rätt sätt kan den hållbart producera alternativ till klimatskadliga fossila råvaror och som har stor utvecklingspotential. Det är till exempel möjligt att göra batterikomponenter och textilier från träråvara. Här är det viktigt att medlemsländerna och skogsägarna själva kan få bestämma om sina skogsresurser.

Torvalds: Många öppna frågor kring EU:s avskogningsförordning

Det är ett år sedan Europaparlamentet godkände den nya EU-lagstiftningen för att komma åt produkter som förorsakar avskogning. Men många frågor kring implementeringen av lagstiftningen kvarstår.

Läs föregående artikel

Henriksson: Nu bär vi ansvar för Finlands ekonomi och vår framtid

Regeringen Orpo avslutade tisdagen den 16 april de så kallade ramförhandlingarna om planen för de offentliga finanserna för åren 2025-2028. SFP:s partiordförande, undervisningsminister Anna-Maja Henriksson konstaterar att det ekonomiska läget är oerhört utmanande och att besluten har varit mycket svåra. Henriksson betonar att det har varit viktigt att hitta en så balanserad och rättvis lösning som möjligt, och SFP:s arbete har gett resultat.

Läs följande artikel