Satsningar på lättare former av vård och förebyggande insatser

Idag tog Österbottens välfärdsområdesstyrelse beslut om det tredje framtids- och anpassningsprogrammet för området. Åtgärderna i progammet ska inbringa inbesparingar på ca 40 miljoner euro under 2025-2026.

– Sparkraven hänger tyvärr över oss fortfarande, men de goda nyheterna är att vi inte behöver stänga enheter eller gör drastiska ingrepp i servicenätverket. Åtgärdsprogrammet handlar främst om att effektivera verksamheten och fortsätta flytta tyngdpunkten till lättare former av vård och förebyggande insatser, säger styrelseordförande Anne Salovaara-Kero.

I framtids- och anpassningsprogrammet nämns även den tjänstemannautredning om sjukhusnätverket som blev offentlig i början av året. I programmet står att “Vi vill vara ett av dem.” gällande framtida jourande sjukhus. På Salovaara-Keros förslag ändrades det till “Det skall också i framtiden finnas ett centralsjukhus i Österbottens välfärdsområde.”

– Det kan kännas som en liten ändring i en text, men det hadlar om en stor fråga. Med ändringen vill vi tydligt markera var SFP står i frågan om sjukhuset: Vasa centralsjukhus ska även i framtiden ha fulljour, förlossningsverksamhet och erbjuda all den service som ett centralsjukhus gör idag, säger Salovaara-Kero. 

Personalfrågor diskuterades också under mötet. Styrelsen tog del av Personalrapporten 2023, där man bl.a. ser att Österbottens välfärdsområdets anställda är nöjdare med sitt välmående än genomsnittet i Finland. 67% skulle rekommendera arbetsplatsen åt en vän. Samtidigt finns det hög sjukfrånvaro inom vissa områden.

– Vi ser att satsningarna hjälper och vi är på rätt väg, men att det såklart finns rum för utveckling. Under 2025-2026 kommer vi att satsa över 6 miljoner euro på personalens välbefinnande, det är vi mycket nöjda med, säger ordförande för personalsektionen Hans-Erik Lindqvist.

Borgarsdóttir Sandelin vill fortsätta som vice ordförande

Silja Borgarsdóttir Sandelin ställer sig till förfogande för omval till vice ordförande för Svenska folkpartiet. Borgarsdóttir Sandelin har fungerat som partiets vice ordförande sedan 2016.

Läs föregående artikel

Torvalds: Många öppna frågor kring EU:s avskogningsförordning

Det är ett år sedan Europaparlamentet godkände den nya EU-lagstiftningen för att komma åt produkter som förorsakar avskogning. Men många frågor kring implementeringen av lagstiftningen kvarstår.

Läs följande artikel