Vård- och räddningsavtal målet för Kronoby

Under de senaste tio åren har flera olika regeringar försökt bereda en social- och hälsovårdsreform. Nu ser den ut att verkligen gå framåt. En av de absolut viktigaste målsättningarna med reformen är att trygga tillgången till god och jämlik social- och hälsovård i hela landet. 

I förslaget till social- och hälsovårdsreformen blir det obligatoriskt med integrerade tjänster för de 21 välfärdsområdena samt Helsingfors. Här har det också varit viktigt att i landskapet Nyland hitta en speciallösning med fyra välfärdsområden och Helsingfors samt specialsjukvården som också i fortsättningen sköts i samarbete mellan de fem områdena. Många sjukvårdsdistrikt eller andra samarbetsområden kring vården i Finland har redan tidigare frivilligt fattat beslut om att integrera sin specialsjukvård samt social- och hälsovård. Soite som fungerar i Mellersta Österbotten och Kronoby har gjort det redan för några år sedan. Österbotten är i full fart med att göra det just nu. En del andra har i princip inte alls börjat än. 

Reformen handlar mycket om förvaltningen och strukturer, även om servicen också ska bli mera lättillgänglig och förhoppningsvis bättre. I praktiken borde vi på individnivå ändå inte märka särskilt stora skillnader i jämförelse med nuläget.

I förvaltningsindelningen finns det några få kommuner som samarbetat över områdesgränserna. På våra traditionella områden gäller detta Kronoby som hör till Österbotten, men som i vårdfrågor samarbetar med Mellersta Österbottens Soite. Dessutom gäller det också Pukkila som hör till landskapet Nyland (kommande välfärdsområdet Östra Nyland), men som samarbetat med Päijät-Häme i vårdfrågor. I dagsläget får Kronobyborna alltså sin vård och omsorg via Soite. 

Den politiska viljan är klar, fungerande strukturer ska vara möjliga att upprätthålla också framöver. Kronoby har de facto diskuterats ett flertal gånger i den ministerarbetsgrupp som behandlar vårdreformen. Vi är överens om att det ska vara möjligt att via avtal mellan Österbotten och Mellersta Österbotten trygga att Kronobyborna även i framtiden ska kunna ha trygga vårdkedjor till Karleby. Lagstiftningen i förslaget till reform möjliggör avtal mellan välfärdsområdena. I avtalen kan man komma överens om hur social-, hälso- och specialsjukvården samt räddningstjänsterna ska ordnas. 

Det som är klart är att anordnaransvaret kvarstår hos Österbotten. Liksom att kommunmedlemmarna i Kronoby röstar i välfärdsvalet i Österbotten. I verkställandet av reformen är det viktigt att Österbottens välfärdsområde och Mellersta Österbottens välfärdsområde strävar efter att minimera eventuella negativa följder för områdets invånare och fortsätter arbeta för att fungerande samarbeten upprätthålls och utvecklas. Det sker bäst via avtal. Personligen hoppas jag också att man kunde komma överens i ett tidigt skede även om det är det fullmäktige som i sinom tid väljs i välfärdsområdet som sedan fattar de slutliga besluten kring välfärdsområdenas avtal. Det skulle vara viktigt att så snabbt som möjligt kunna känna en trygghet i att vårdkedjorna fungerar också i framtiden. 

 

Thomas Blomqvist

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet samt medlem i regeringens ministerarbetsgrupp för vårdreformen

Lätta poäng bär inte långt

Man ska inte ta någonting för givet. Det är helt klart en av lärdomarna från året som gått. Vi ska inte tro att vi inte är en del av en global värld där allt inverkar på allting. Men vi ska inte heller tro att ens de mest stabila strukturer består av pur egen tyngd.

Läs föregående artikel

Din röst kan avgöra

Kommunalvalet står inför dörren. Ett på många vis annorlunda val, särskilt på grund av coronapandemin och de utmaningar den fört med sig. I valet märker vi speciellt mycket detta – kommunalvalet sköts fram till maj-juni i stället för den ursprungliga tidpunkten i april.

Läs följande artikel