Ramieza Mahdi kandiderar i riksdagsvalet för SFP i Österbotten

SFP i Österbotten nominerar Ramieza Mahdi till kandidat i riksdagsvalet 2019. Mahdi är fullmäktigeledamot i Vasa stad, förbundsstyrelsemedlem i Svenska kvinnoförbundet och är aktiv medlem i SFP:s integrationspolitiska utskott.

– För mig har Finland alltid representerat demokrati och rättvisa. Men för att det ska förbli så måste vi alla jobba hårt och våga lyfta fram det. De senaste årens händelser kring asylpolitiken i Finland och Migrationsverkets agerande i asylärenden har fått mig att reagera och vilja att ställa upp i riksdagsvalet 2019. De mänskliga rättigheterna måste lyftas fram i politikens centrum igen, säger Mahdi.

I många år har Mahdi jobbat med integration i samhället och det är någonting som hon kommer att lyfta fram även i sin kampanj.

– Integration i samhället måste ske i båda riktningar. Invandrarna ska lära sig om sitt nya land och ta vara på alla möjligheter som ett demokratiskt samhälle ger. Med rättigheter följer naturligtvis även skyldigheter. Men samtidigt ska även finländarna ta vara på allt som de nyinflyttade har med sig. Kultur, språk, arbetssätt och kompetens finns hos alla människor. Finland är ett mångkulturellt land och kommer att förbli så i all framtid. Det är dags att på allvar skapa förutsättningar för en tvåvägsintegration i Finland.

Som förbundsstyrelsemedlem i Svenska kvinnoförbundet har Mahdi jobbat ihärdigt för ett jämlikt och jämställt Finland.

– Våld mot kvinnor hör till ett av de allvarligaste människorättproblemen i Finland. Trots att Finland räknas som ett jämställt och jämlikt land, visar den höga siffran på kvinnor som upplever våld i parförhållande att vi ännu har mycket att göra. Jag vill jobba för ett jämlikt och jämställt Finland. Ett samhälle som är jämlikt är ett samhälle som är framgångsrikt, säger Mahdi.

– Med Ramieza Mahdi får vi en komplett och fantastisk kandidatlista. Jag är stolt över alla våra kandidater som ställer upp för en bättre framtid för Österbotten och Finland. Svenska folkpartiets politik och värdegrund behövs verkligen i dagens Finland, säger kretsordförande Martin Norrgård.

SFP i Österbotten nominerade följande kandidater i riksdagsvalet 2019:  Kari Harju, Anna-Maja Henriksson, Christoffer Ingo, Ida-Marie Jungell, Leena Nikkari-Östman, Ramieza  Mahdi, Kenth Nedergård, Anders Norrback, Mikko Ollikainen, Nanna Rosengård, Niclas Sjöskog, Hans Snellman, Sari Somppi, Ulf Stenman, Joakim Strand och Marjo Österdahl.

Transportsektorn bär ett stort ansvar för ett stopp av den globala uppvärmningen

Kampen om minskningar i koldioxidutsläppen fortsätter i EU. I december enades Europaparlamentet och rådet om EU:s gemensamma mål för att minska bilarnas koldioxidutsläpp. Just nu förhandlas det om lastbilarnas koldioxidutsläpp. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) är den liberala ALDE-gruppens förhandlare och kommenterar förhandlingarna:

Läs föregående artikel

Permanent uppehållstillstånd till utländska högskoleutexaminerade

Cirka 2 000 utländska studeranden avlägger högskoleexamen i Finland varje år. Bara en bråkdel av dem stannar i Finland efter avlagd examen. Det här är ett stort slöseri med resurser, säger SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

Läs följande artikel