Trettio år av barnens rätt att vara barn – ”Nu är det dags att ta tag i barnfattigdomen”

I dag uppmärksammas internationella barndagen runt om i världen. Det är 30 år sedan FN:s konvention om barnets rättigheter godkändes. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson vill göra Finland till världens barnvänligaste land.

– SFP vill avskaffa barnfattigdomen i vårt land. Under hela min tid i rikspolitiken har jag och SFP talat för att slopa kopplingen mellan barnbidragets ensamförsörjartillägg och utkomststödet. Alla ensamförsörjare ska kunna bli med barnbidragets tillägg på 53,30 € i handen. Det har inte tidigare varit fallet. Nu ska det åtgärdas under den här regeringsperioden. Familjens ekonomiska situation har också betydelse för barnens trygghet, säger Henriksson.

FN:s konvention om barnets rättigheter kom till för att trygga barnets särskilda behov och intressen. Konventionen gäller alla under 18 år. Konventionen är förpliktande för staten, kommunerna, barnens föräldrar och övriga vuxna.

Finland ska bli världens barnvänligaste land

– Mycket positivt har hänt såväl i Finland som i världen då det gäller att främja barnens rättigheter. Ännu återstår mycket att göra. Barn ska inte behöva utsättas för sexuell exploatering på nätet och världens flickor ska inte behöva vara rädda för att bli utsatta för könsstympning, säger Henriksson.

– Det behövs mycket samarbete såväl internationellt som här i vårt eget land mellan bland annat myndigheter, skolan, polisen och vården för att ännu bättre kunna förebygga brott.

Regeringen vill i sitt regeringsprogram prioritera barns och ungas välbefinnande. Alla barn och unga ska garanteras en genuin möjlighet att ha en hobby som intresserar dem i anknytning till skoldagen.

– För att stöda föräldrarna genomför regeringen en ambitiös familjeledighetsreform som stöder familjernas välfärd. Vi återinför också den subjektiva rätten till dagvård, som den förra regeringen slopade.

– Regeringens barnfamiljsstrategi främjar verkställandet av just konventionen om barnets rättigheter. Vi vill fokusera på barnens rätt i beslutsfattandet samt på barn- och familjeorienterade tjänster och stöd. Vi förbinder oss också till att bedöma vilka konsekvenser olika beslut har för barn och till att stärka barns och ungas delaktighet.

Adlercreutz: Fronttilläggets rejäla höjning är glädjande

- Fronttillägget höjs till och med 150 procent. Det är den största höjningen någonsin. Det är viktigt att våra åldrande frontveteraner och krigsinvalider och deras makar får de rehabiliterande tjänster som de behöver, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Sannfinländarnas skuggbudget ingen egentlig budget

– Sannfinländarnas skuggbudget är ingen egentlig budget. Det är en politisk önskelista av en värld som inte finns. Det är ansvarslöst av vårt största oppositionsparti.

Läs följande artikel