Ulla Achrén siktar mot riksdagen

Ulla Achrén, fullmäktigeledamot i Åbo, förvaltningsdirektör vid Åbo Akademi, ställer sig till förfogande för Svenska folkpartiet i riksdagsvalet 2019.

Förutom arbetet för den egna regionen kommer Achrén att fokusera på utbildning, trygghet och infrastruktur: tre element som är speciellt viktiga för Egentliga Finlands tillväxt och fortsatta framgångar.

– Utbildningen utgör grunden för utvecklingen, tryggheten är nödvändig för vårt välmående och fungerande infrastruktur möjliggör vår framgång. De elementen är avgörande för att Åbo, och Finland, ska göra goda resultat. Åbo, Åboland och hela regionen upplever i dag en positiv strukturell utveckling och jag vill vara med och se till att framgångarna fortsätter. De här framgångsfaktorerna avgörs i riksdagen, säger Achrén.

Med lokal, regional och nationell erfarenhet i bagaget har Achrén alla förutsättningar för att föra regionen framåt.

– Erfarenheten, i kombination med stark energi och ett fungerande nätverk, vill jag utnyttja för Åbo och Åbolands väl. Dessa egenskaper behövs för att skapa fortsatta möjligheter för oss, för att växa till Finlands mest livskraftiga område, säger Achrén.

– Åbo ska vara staden där människor känner sig trygga, staden där barn och äldre trivs tillsammans, staden där polisen är närvarande, staden med omgivande skärgård där Skärgårdshavets vatten och luft är rent, regionen där alla önskar bo.

– Jag har viljan, erfarenheten och beslutsamheten som behövs för att sitta vid de bord där dessa beslut fattas, säger Achrén.

Rehn-Kivi: Behandlingen av vårdreformen är fullständigt ohållbar

Social- och hälsovårdsministeriet har i dag gett två nya tilläggsutredningar om valfrihetsmodellen.

Läs föregående artikel

Henriksson: Arvsskatten borde slopas på sikt

Finland gör klokt i att följa Sveriges och Norges exempel och slopa arvsskatten på sikt. I stället skulle man införa en överlåtelseskatt som betalas när arvet realiseras.

Läs följande artikel