Valfrihet på patientens villkor är välkommet

Regeringen presenterade sent på onsdagskvällen sina linjedragningar kring valfriheten i vårdreformen.

Under den mycket oklara presstillställningen konstaterade minister Rehula bland annat upprepade gånger att det i framtiden kommer att svaras snabbare i telefon. En så här omfattande reform görs knappast för att förbättra telefonservicen. Bland informationen som gavs fanns ändå några positiva överraskningar.

– SFP har länge talat om yrkeshögskolestuderandes rätt att höra till SHVS. Det är glädjande att detta äntligen blir verklighet. Regeringen har också lyssnat på oppositionen när det gäller tillgängligheten av akutvård. Framöver får man akutvård i de 18 landskapen, istället för de föreslagna 5 specialansvarsområden. Det är mycket bra, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.

SFP och Svenska riksdagsgruppen har förespråkat valfrihet, men poängterar att valfriheten ska utgå från patientens behov, inte vårdservicebolagens.

– Servicesedlar och möjligheten att välja är positiva saker för patienterna, men på mindre orter är antalet instanser som erbjuder service, och därmed möjligheterna att välja, klart färre. Därtill kan systemet med två olika sedlar samt en personlig budgetering orsaka huvudbry, säger riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin.

– Det är ännu oklart varifrån regeringens planerade inbesparingar kommer, och vilka effekter denna reform kommer att ha. För att inte tala om hur man har tänkt att integrationen av socialvården, bashälsovården och specialsjukvården ska fungera, säger Henriksson.

Vi ska utveckla det befintliga

Riksdagen behandlar som bäst nästa års statsbudget. Riksdagsledamot Thomas Blomqvist har i budgetmotioner och i debatten bland annat lyft upp vikten av att utveckla befintlig infrastruktur i Västnyland.

Läs föregående artikel

Videon är avskyvärd

Sannfinländarnas ungdomsorganisation sprider på webben en video där de klätt ut sig till framstående politiker och piskar en halvklädd man som krälar upp för trapporna på Helsingfors domkyrka.

Läs följande artikel