Vi ska utveckla det befintliga

Riksdagen behandlar som bäst nästa års statsbudget. Riksdagsledamot Thomas Blomqvist har i budgetmotioner och i debatten bland annat lyft upp vikten av att utveckla befintlig infrastruktur i Västnyland.

– Ett fungerande nätverk av vägar och järnvägar och underlättar människors vardag och är en grundläggande förutsättning för att företag ska kunna verka och handeln löpa. Ett viktigt projekt som skulle ge samhällsekonomisk nytta är elektrifieringen av Hangö-Hyvinge banan. För Hangö hamn skulle det här vara en verkligt bra investering som skulle föra med sig positiva effekter för hela regionen, säger Blomqvist.

En annan nödvändig investering är grundförbättrandet av kustbanan mellan Åbo och Helsingfors.

– De pengar som reserverats för planering av ny spårförbindelse mellan Salo, Lojo och Esbo borde istället användas för att grundförbättra Kustbanan. En nydragning är alltför dyr, olönsam och onödig.

Jussarö, som ligger i Ekenäs skärgårds nationalpark, alldeles i yttersta skärgården, har en unik historia förknippad med fiske, sjöfart, försvarsverksamhet och gruvdrift i Finska viken. Ekenäs skärgårds nationalpark är det största enhetliga besöksmålet i Finska viken och därför betydande med tanke på rekreation och naturturism.

– För att utnyttja Jussarös potential och förbättra servicenivån krävs det att Forststyrelsen gör investeringar i infrastruktur, som till exempel bryggor, vägar och fastigheter. Jag lämnade därför in en budgetmotion som äskar på ökad finansiering för utveckling av Ekenäs skärgårds nationalparks verksamhet på Jussarö.

Även om riksdagen efter omröstningar beslöt att inte ge tilläggsfinansiering för ovannämnda ändamål, konstaterar Blomqvist att arbetet fortsätter.

Regeringen svek Svenskfinland och Vasa

Centerns, Samlingspartiets och Sannfinländarnas ledamöter i riksdagen röstade idag ner fulljoursstatusen för Vasa Centralsjukhus. Rösterna i riksdagen föll 110 – 65.

Läs föregående artikel

Valfrihet på patientens villkor är välkommet

Regeringen presenterade sent på onsdagskvällen sina linjedragningar kring valfriheten i vårdreformen.

Läs följande artikel