Våra värderingar står på spel

Riksdagen för idag en aktualitetsdiskussion om asylfrågor initierad av Sannfinländarna. Svenska folkpartiets representant i Stora utskottet Eva Biaudet har lämnat in ett flertal avvikande åsikter till regeringens asylpolitik.

– Nu är det fel tid att försämra asylsökandenas rättsskydd. Identifieringen av utsatta, som t.ex. offer för tortyr, våld eller människohandel måste även nu kunna kännas igen och få hjälp. I ett läge där många nya jobbar med asylsökande försvåras identifieringen av offer ytterligare. Ingen utsatt person, allra minst barn, skall skickas tillbaka till annat land. Våra värderingar är på spel och dessa människors liv är på spel, säger Biaudet.

I sin skuggbudget i höstas föreslog Svenska riksdagsgruppen en ordentlig stegvis höjning av flyktingkvoten. Just nu tar Finland emot många asylsökande, vilket motiverar en något lägre flyktingkvot just nu. För att långsiktigt hjälpa människor som har det svårt föreslår gruppen en höjning av flyktingkvoten från 750 till 2500 flyktingar årligen.

– Europa måste genast ta bindande beslut om att fördela ansvar för flyktingarna, upplösa fängelselägren i Grekland, och ge barn, kvinnor och män hjälp mot sjukdomar och hunger. Regeringen måste kavla upp ärmarna och börja jobba. De flyktingar som kommit hit måste få nya vägar in i arbetsliv och samhälle, deras familjer måste få förena sig med dem och deras rättskydd i asylprocessen bör tryggas.

Sätt fart på sysselsättningen med minijobs

SFP:s partiordförande Carl Haglund föreslår en minijobsmodell för Finland för att stöda sysselsättningen.

Läs föregående artikel

Yrkesfiskets framtid är hotad

Fiskeförsäkringssystemet, som ersätter skador på fiskeredskap, är nödvändigt för att våra finländska yrkesfiskare ska kunna fortsätta sin verksamhet.

Läs följande artikel