Vårdhälsningar från Sverige

Den senaste tidens kritik mot den planerade valfriheten inom vården är inte obefogad, hälsar Sfp:s riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi från Stockholm där riksdagens social- och hälsovårdsutskott nyss bekantat sig med den svenska valfriheten.

– Valfriheten har definitivt ökat på ojämlikheten inom vården. Kostnaderna har stigit och i Stockholm finns det ett överutbud av privata aktörer medan de offentliga vårdcentralerna kan vara de enda som finns i glesbygden. Det fragmenterade systemet gynnar inte multisjuka personer utan dem som inte är i stort behov av vård, säger Rehn-Kivi.

Valfrihet är i princip en god sak och det svenska folket är överlag nöjt med systemet. I Finland måste vi ta lärdom av den svenska modellens brister och se till att primärvården styrs och övervakas av den offentliga sektorn. Vi har redan nu frihet att välja vårdcentral, men utvidgandet av valfriheten till privata aktörer måste ske stegvis och genom pilotprojekt. Integration med fokus på individen borde vara det ledande ordet inom reformen, istället för den föreslagna modellen som hotar att splittra vården.

– Nu när statsminister Sipilä meddelat att kritiken om valfriheten tas i beaktande borde regeringen trycka på bromsen och vänta med landskaps- samt social och hälsovårdsreformen. Riksdagen borde få hela bilden klar för sej före lagarna kan godkännas.

Regeringen bygger luftslott

Det ursprungliga syftet med vårdreformen var mer jämlik vård åt alla finländare, bättre samarbete mellan socialvård, bashälsovård och specialsjukvård samt lägre kostnader för vården.

Läs föregående artikel

Äventyra inte ungdomarnas framtid

Det är skäl för regeringen att tänka om och göra upp en ordentlig plan för hur vår yrkesutbildning ska se ut i framtiden.

Läs följande artikel