Vårdreformen ska trygga medborgarnas vård

SFP:s partistyrelse diskuterade den kommande vårdreformen.

-Det centrala i vårdreformen är att trygga medborgarnas behov av god social-, hälso- och sjukvård. Det bör vara utgångspunkten för den fortsatta beredningen, säger SFP:s vice ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

– Det är viktigt att skapa sådana modeller och upphandlingskriterier som tillgodoser lokalkännedomen och tryggar de språkliga rättigheterna, konstaterar Henriksson.

– Den politiska ledningen för vårdområdena måste vara demokratiskt underbyggd så att kommunernas och invånarnas röst hörs. Lyckas inte detta uppstår ett demokratiunderskott där kommuninvånarna blir betalare utan inflytande, vilket vore en dålig lösning, säger Henriksson. SFP föreslår upphandlingsnämnder inom vårdområdet för att säkra den svenska servicen och lokalkännedomen. Den privata och tredje sektorn utgör ett välkommet komplement till den offentliga serviceproduktionen. Samtidigt är det angeläget att kompetensen och erfarenheten hos kommunernas personal inte går till spillo anser SFP.

– Det är också ytterst viktigt att garantera den svenskspråkiga omsorgen och vården åt personer med funktionsnedsättning. Därför bör Kårkullas ställning tryggas i den kommande lagstiftningen, understryker minister Henriksson.

– Många frågor ska lösas i den fortsatta beredningen, för oss är det viktigt att beredningen görs i nära samarbete med kommunerna och andra intressenter. Meningen är inte att rasera system som fungerar utan att skapa en modell som håller på sikt, avslutar Henriksson.

Vår medmänsklighet och solidaritet utmanas

Kristet samhällsansvar (SFP): "De utmaningar som vårt land och EU står inför utmanar allas vår medmänsklighet och solidaritet"

Läs föregående artikel

Haglund: Riktigt beslut att skippa tvångsparagrafen

Carl Haglund är nöjd över att regeringspartiernas ordföranden på fredagen beslöt att man inte går vidare med den så kallade tvångsparagrafen i kommunstrukturlagen.

Läs följande artikel