Vår medmänsklighet och solidaritet utmanas

Kristet samhällsansvar (SFP): ”De utmaningar som vårt land och EU står inför utmanar allas vår medmänsklighet och solidaritet”

Uttalande från Kristet samhällsansvars årsmöte i Korsholm 05.04.2014

Speciellt i osäkra och i ekonomiskt svåra tider som nu måste vi som människor, som finländare och som EU-medborgare ta ansvar för varandra. Vi måste visa solidaritet i synnerhet med dem som av en eller annan anledning själva inte förmår skapa sig en människovärdig tillvaro, understryker SFP:s största specialförening Kristet samhällsansvar från sitt årsmöte i Korsholm. På årsmötet medverkade SFP:s Europavalskandidater Wivan Nygård-Fagerudd, Bo-Göran Åstrand och Karl von Smitten.

– EU betecknas med rätta som ett fredsprojekt och Finland som ett land som i alla sammanhang vill arbeta för fred och stabilitet. Solidaritet och medmänsklighet två centrala grundförutsättningar för verklig fred. Dessa värden bör därför vara aktivt närvarande i arbetet för en bättre, tryggare morgondag, säger Bo-Göran Åstrand. Kristet samhällsansvar framhåller att de utmaningar som vårt land och EU står inför utmanar allas vår medmänsklighet och solidaritet. I Finland har detta visat sig i diskussionerna och besluten om helt nödvändiga anpassningsåtgärder för att få ekonomin i balans. I Europa i diskussionerna om hur krisen på Krim ska kunna lösas i ömsesidig respekt.

– Allt för ofta diskuteras svåra frågor med ett anklagande pekfinger riktat mot andra och med upprepningar av vad som inte kan göras. Nu bör vi alla i stället tillsammans söka konstruktiva lösningar också då det kräver svåra beslut, menar Wivan Nygård-Fagerudd

– Regeringens ramria visade hur svårt det kan vara för en del beslutsfattare att gå från ord till handling då det gäller att fatta svåra beslut. Samma svårigheter förekommer på det kommunala planet. Att fly sitt ansvar är att säga nej till konstruktivt samarbete för en tryggare framtid avslutar Karl von Smitten.

Livet är lokalt – också i vårdreformen

Resolution från SFP:s partifullmäktige 6/4 2014 i Helsingfors

Läs föregående artikel

Vårdreformen ska trygga medborgarnas vård

SFP:s partistyrelse diskuterade den kommande vårdreformen.

Läs följande artikel