Venevero on todella harkitsematon

Den planerade båtskatten riskerar att kosta mer skattemedel än den tänkt inbringa, och är orättvis eftersom den drabbar skärgårdsbefolkningen, som behöver båt för sitt vardagliga liv.

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström anser att båtskatten varken är rättvis, effektiv eller har ett klart politiskt incitament.

– I stället för att använda dyrbar tid och resurser på att bereda en båtskatt borde fokus läggas på riktiga problem och på att få vårt land ekonomiskt på fötter igen. Medan vi i fjol lånade 6 miljarder euro till statskassan, gjorde Sveriges statsfinanser ett överskott på 9 miljarder euro. Det utan båtskatt.

Båtskatten motiveras bland annat med miljöaspekten. Löfström menar dock att den motiveringen inte är korrekt. Bland annat lyser miljöministeriets insats i beredningen med sin frånvaro.

– Om man vill ha en miljökoppling finns effektivare sätt med befintliga skatteinstrument, vilket jag är öppen för. Därför skulle mitt förslag vara att man i stället skulle ta in de här pengarna på den allmänna bränsleskatten. Då skulle skatten gälla samtliga som använder fossila bränslen och då beskattar man uttryckligen konsumtionen, utan att införa ny kostsam byråkrati som också riskerar hämma skärgårdsturismen och den inhemska småbåtstillverkningen.

Löfström är också kritisk till hur beredningen av lagen framskrider. Förslaget väcker mycket känslor på Åland och längs kusten, ändå finns utkastet inte ännu på svenska.

-Finansministeriet sa att en svensk översättning skulle komma i början av januari, men någon svensk översättning har ännu inte publicerats och tiden för att lämna utlåtanden gick ut i måndags. Så här kan det inte fungera i en rättsstat. Man behöver ge möjlighet också för svenskspråkiga att komma in med utlåtanden, något jag kommunicerat till finansministeriet. Jag har också begärt att justitiekanslern ska titta på det.

Adlercreutz efterlyser seriöst förslag till trafikreform

Trafikminister Anne Berner presenterade igår torsdag ett förslag till trafikreform där bland annat bil- och bränsleskatten skulle minska märkbart eller försvinna helt.

Läs föregående artikel

Torvalds vice ordförande för ALDE-gruppen i Europaparlamentet

Den liberala ALDE-gruppen valde i veckan sitt presidium för resten av mandatperioden. SFP:s Europaparlamentariker Nils Torvalds valdes till ALDE:s andra vice ordförande.

Läs följande artikel