Vi är redo att axla ansvar

Var tredje högskolestuderande i Finland lider av antingen ångest- eller depressionssymtom. Det framkommer i en undersökning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerade i mitten av december. Orsakerna till att så många unga lider av psykisk ohälsa är mångfacetterade och kan inte enbart åläggas coronapandemin, utan handlar om större strukturella problem. Trots det lyser åtgärderna inom mentalvården med sin frånvaro. 

Att en tredjedel av studerande lider av psykisk ohälsa tyder på ett bredare strukturellt problem än bara avsaknaden av terapigarantin eller långa köer till Studenthälsan. Visserligen behövs också dessa åtgärder, men samtidigt behöver vi se över vårt samhälle ur ett bredare perspektiv. Den stundande sote-reformen och välfärdsområdesvalet är en ypperlig chans att göra det. Vi måste tänka om mentalvårdstjänsterna men också inse påverkan av det prestationssamhälle vi lever i och hur vi kunde minska pressen speciellt bland unga. 

För att i praktiken kunna bevaka också mentalvårdstjänserna och ungas specifika behov behöver vi unga beslutsfattare också i välfärdsområdesfullmäktigena. Svensk Ungdom har ett flertal kandidater som vill arbeta för tillgängliga mentalvårdstjänster och för den generation som nu håller på att falla mellan stolarna. Vi pratar ofta om generationspolitik och att också de yngre och kommande generationerna ska beaktas i beslutsfattadet. Siffrorna talar sitt tydliga språk om att det verkligen behövs.

Vi vill att mer fokus ska ligga på det förebyggande arbetet, men vi behöver också resurser att ta itu med mer allvarliga problem just nu. Vi behöver en terapigaranti där alla som behöver vård också får det inom en specifik tid. Det skapar en trygghet i vårt välfärdssamhälle. Ingen ska behöva köa i sex månader för att få den vård de är i behov av.

Jag utmanar dig att i det kommande välfärdsområdesvalet rösta på en ung kandidat. Det skapar framtidstro och visar att också SFP tar unga på allvar. Svensk Ungdoms unga kandidater ställer inte upp för att skapa sig en profil inför framtida val. Svensk Ungdoms kandidater har valt att ställa upp i välfärdsområdesvalet för att de är redo att axla ansvar och ge en röst åt den generation som just nu håller på att falla mellan stolarna. Jag hoppas att också du är redo att ge en ny generation en chans i det politiska beslutsfattandet.

”Välfärds­valet handlar just om detta: om möten, om omsorg för människan.”


Nästan 20 år av arbete kulminerar i dessa dagar i välfärdsområdesval. Den ena regeringen efter den andra har stångat huvudet blodigt i paragrafer och grundlagsbekymmer i sina försök att skapa en social­­­- och hälsovårdsreform som klarar en grundlagsgranskning. En granskning som i grunden går ut på att vi måste ha en reform som på bästa möjliga sätt säkrar både god vård för alla och en stark demokratisk struktur.

Läs föregående artikel

Politikens svåra val


Under de senaste veckorna har jag utkämpat något av en jakobsbrottning. Och ifall ni vill veta uttryckets ursprung, handlar det väl egentligen om att kämpa med sig själv, mellan det man kanske vill göra och det man borde göra. I politik – och i investeringsbeslut – är det en speciellt besvärlig fråga.

Läs följande artikel