”Välfärds­valet handlar just om detta: om möten, om omsorg för människan.”

Nästan 20 år av arbete kulminerar i dessa dagar i välfärdsområdesval. Den ena regeringen efter den andra har stångat huvudet blodigt i paragrafer och grundlagsbekymmer i sina försök att skapa en social­­­- och hälsovårdsreform som klarar en grundlagsgranskning. En granskning som i grunden går ut på att vi måste ha en reform som på bästa möjliga sätt säkrar både god vård för alla och en stark demokratisk struktur.

Denna reform klarar det testet. Och nu inom några dagar kommer reformen att utmynna i att vi igen samlas kring valurnorna. När ni läser detta är valkampanjen inne på slutrakan. Många plättar har stekts. Många glöggmuggar druckits. Men framför allt har många människor mötts. Och välfärds­valet handlar just om detta: om möten, om omsorg för människan.

I den frågan är SFP bättre rustad än de flesta. Devisen ”nära dig” som vi har använt i flera val kommer nu till sin fulla rätt. Vård handlar om att vara nära, att se sin medmänniska, att se styrkor, att se svagheter – att se behov.

Ett parti som värnar om minoriteter är också sällsynt lämpat att bära ansvar i dessa frågor. För när man är sjuk, svag, så är man en minoritet. Man är den som behöver lite extra stöd, som behöver hjälp. En politik som i årtionden strävat till att se till att alla i samhället ses och tas omhand har de lösningar som krävs för att vården skall fungera. För att man skall få den hjälp man behöver när man inte kan tuta och köra på som förr.

Därför är jag säker på att det här valet kommer att gå bra. Men det gäller att köra på också de sista dagarna. Och som så ofta så brukar det lag som har roligast klara sig bäst. Och om det är någonting som är säkert i valsammanhang inom vårt parti så är det det, att det brukar vara roligt. Så jag inväntar valnatten med tillförsikt.

Efter det börjar sedan arbetet. Och det första året kommer säkert att kräva en hel del. Att flytta över en verksamhet som omsätter 20 miljarder euro går inte så där bara. Det kommer säkert en del överraskningar på vägen – kanske både i positiv och negativ bemärkelse. Men jag vågar påstå, att ju fler SFP:are som fattar beslut i dessa frågor, desto bättre kommer det att gå.

I riksdagen väntar det sista året innan nästa val. Och som alltid så kan man förvänta sig en hel del utmaningar här också. Trots att vi med vilka som helst mått mätt har fått igenom en uppsjö reformer finns det ännu en hel del att göra. Och val som närmar sig har ibland tendensen att skruva upp både tryck och temperatur en aning.

Sen hoppas jag uppriktigt att det också skall komma lite människovärme in i riksdagen. Det har varit ont om kolleger i huset den senaste tiden. I skrivande stund vet ingen hur det ser ut i början av februari när arbetet inleds igen, men jag hoppas verkligen att man igen skall kunna trängas i hissen och ha flera stolar kring varje lunchbord.

I välfärdsområdesvalet behövs din röst

Den 23 januari 2022 är en historisk dag. Då går vi nämligen till valurnorna för att rösta i det första välfärds­områdesvalet någonsin. Ett val som handlar om din och min trygghet.

Läs föregående artikel

Vi är redo att axla ansvar

Var tredje högskolestuderande i Finland lider av antingen ångest- eller depressionssymtom. Det framkommer i en undersökning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerade i mitten av december. Orsakerna till att så många unga lider av psykisk ohälsa är mångfacetterade och kan inte enbart åläggas coronapandemin, utan handlar om större strukturella problem. Trots det lyser åtgärderna inom mentalvården med sin frånvaro. 

Läs följande artikel