Landskapsreformen är bara början

Den kommunala verkligheten kommer att förändras radikalt, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander

– Kommunerna står inför den största förändringen någonsin i och med vård- och landskapsreformerna. Den kommunala verkligheten kommer att förändras radikalt, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

Svenska folkpartiet är igen på basis av kommunalvalsresultatet i april 2017 berättigad till en plats i Kommunförbundets styrelse. SFP har utsett riksdagsledamot och Borgå stadsfullmäktiges ordförande Mikaela Nylander till sin representant i styrelsen för kommande period.

– Vård- och landskapsreformen ser ut att förverkligas och detta är i så fall bara början på en utveckling där allt flera uppgifter kommer att flyttas till landskapen. Med en kommunreform som följd på längre sikt.

– Jag hoppas att vi inom Kommunförbundet ska föra en ärlig diskussion om den offentliga ekonomin som helhet. Nu granskas enbart kommunekonomin efter landskapsreformen utan att man samtidigt tittar på landskapens finansiering. Enbart Nylands landskap blir tvunget att under det första året spara nästan 300 miljoner, säger Nylander.

– Underskottet i finansieringen av landskapen kommer att påverka kommunernas finansiering på sikt eftersom den offentliga ekonomin är en helhet. Nu är det dags för klarspråk och ärlig analys av helheten.

Nylander: Bestraffa inte studerande som jobbar

Paradoxalt nog har studiestödets inkomstgränser inte höjts trots att nuvarande regering har skurit hårt i studiestödet.

Läs föregående artikel

Vilken är regeringens EU-politik?

Regeringens tvetydiga budskap i EU-politiken riskerar att skapa förvirring på den internationella arenan, säger europaparlamentariker Nils Torvalds.

Läs följande artikel