Wickström: Brist på pengar riskerar Västra Nylands välfärdsområdes start

SFP:s vice ordförande och Västra Nylands välfärdsområdes styrelses andra viceordförande Henrik Wickström är orolig för den bristfälliga finansieringen området fått från social- och hälsovårdsministeriet för att starta verksamheten. Västra Nylands välfärdsområde beviljades i torsdags ett tilläggsanslag men enligt tjänsteinnehavarna vid Västra Nylands välfärdsområde saknas det ännu 38,5 miljoner euro för att området ska kunna inleda sin verksamhet.

-Västra Nylands välfärdsområde är ett av de största välfärdsområdena i hela Finland. I den basfinansiering man fått har man inte beaktat områdets mångsidighet. Ifall vi inte får en tilläggsfinansiering till områdets beredningsarbete finns det en stor risk att vi inte får igång alla patientdata- och personaldatasystem vilka måste fungera från årsskiftet. Det här kan riskera patientsäkerheten vilket jag inte kan acceptera, säger Wickström. 

Wickström är orolig för att den finansiering som saknas kan i värsta fall resultera i det att välfärdsområdet inte kan köra i gång med sina funktioner fr.o.m. 1.1.2023 i enlighet med det som lagen kräver. Wickström understryker att utan SFP:s krav på en bättre finansieringsmodell för vårdreformen hade situationen varit ännu värre. 

-Jag hoppas att social- och hälsovårdsministeriet har förståelse för våra behov. Målsättningen med reformen var att stärka och trygga servicen för invånarna. Det lyckas inte med en bristfällig finansiering vid inledningsskedet, säger Wickström.

Bergqvist föreslår ekonomiska och administrativa lättnader för privata väglagsfärjor

Skärgårdstrafiken är i Finland avgiftsfri med undantag av de privata väglagsfärjorna. Sådana finns det 21 stycken av i Finland och kostnaderna för dem samt den administrativa bördan är betydande. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP), som även är medlem i riksdagens kommunikationsutskott, har tillsammans med riksdagsledamot Ari Torniainen (Centern) lämnat in ett skriftligt spörsmål till regeringen där de kräver en lättare verksamhetsmiljö för de privata väglagsfärjorna.

Läs föregående artikel

Tomas Björkroth och Roger Hakalax vill bli vice ordförande för SFP i Egentliga Finland

Tomas Björkroth, Pargas, och Roger Hakalax, Kimitoön, ställer sig till förfogande som vice ordförande för SFP i Egentliga Finland. På kretsmötet den 2 april väljs två vice ordföranden.

Läs följande artikel