Tomas Björkroth och Roger Hakalax vill bli vice ordförande för SFP i Egentliga Finland

Tomas Björkroth, Pargas, och Roger Hakalax, Kimitoön, ställer sig till förfogande som vice ordförande för SFP i Egentliga Finland. På kretsmötet den 2 april väljs två vice ordföranden.

– Kretsen är den lokala verksamhetens koppling till partiet och där vill jag vara med och påverka. Det förestående riksdagsvalet är kretsens viktigaste val och vi behöver samla alla krafter i hela landskapet för att engagera alla och göra ett lika bra val som senast. För mig personligen har Östersjön och naturbruket en alldeles speciell betydelse som jag gärna lyfter fram i partiets verksamhetsprogram, båda frågorna är synnerligen viktiga också lokalt, säger Björkroth.

Björkroth är medlem i partifullmäktige, vice ordförande i Pargas fullmäktige och fungerar som fullmäktigegruppens ordförande.

Hakalax, som är medlem av fullmäktige, kommunstyrelsen, bygg och miljötillsynsnämnden samt ordförande för vattenverkets direktion på Kimitoön, har sedan tidigare varit medlem av kretsstyrelsen både som ersättare och som ordinarie medlem. 

– Som vice ordförande för kretsstyrelsen vill jag jobba för en förbättrad intern och extern dialog, i och om SFP:s arbete i kretsstyrelsen, välfärdsområdets fullmäktigegrupp och i lokalavdelningarnas arbete samt mellan de olika nivåerna inom politiken. Det är viktigt att SFP:s politik förankras i kommunerna och att politiken inte är för toppstyrd från t.ex. Åbo. Jag vill lyfta fram regionernas och näringslivets behov av service och statliga investeringar i bl.a. infrastruktur samt underhåll av infrastrukturen. Det är viktigt med en balanserad regionalpolitik och en företagsvänlig politik som skapar förutsättningar för våra lokala företag att utvecklas, växa och anställa personal. Till exempel behöver det näringspolitiska samarbetet mellan riksdagsledamöter, lokalpolitiker och företag utvecklas. Tillsammans är vi starka i vår region, säger Hakalax.

Wickström: Brist på pengar riskerar Västra Nylands välfärdsområdes start

SFP:s vice ordförande och Västra Nylands välfärdsområdes styrelses andra viceordförande Henrik Wickström är orolig för den bristfälliga finansieringen området fått från social- och hälsovårdsministeriet för att starta verksamheten. Västra Nylands välfärdsområde beviljades i torsdags ett tilläggsanslag men enligt tjänsteinnehavarna vid Västra Nylands välfärdsområde saknas det ännu 38,5 miljoner euro för att området ska kunna inleda sin verksamhet.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Satsning på utbildning betalar sig alltid tillbaka

Riksdagen förde idag en responsdebatt om statsrådets utbildningspolitiska redogörelse. I Svenska riksdagsgruppens gruppanförande lyfte riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi fram de betydande reformer som regeringen gjort för att satsa på utbildning.

Läs följande artikel