Wickström: Dags att diskutera slopandet av arvsskatten

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att nästa regeringen för en diskussion om behovet att revidera arvs- och gåvoskatten.

LokalTapiola lät i våras göra en enkät bland finländarna angående arvs- och gåvoskatten. Svaret på enkäten visar att majoriteten av finländarna vill ändra arvsskatten, så att skatt betalas först då arvet realiseras. 

– SFP har länge fört diskussion om hur arvs- och gåvoskatten kunde se ut i Finland. Det är på något sätt bakvänt att man ska råka i ekonomisk knipa i samband med ett arv. Det är inte rättvist, säger Wickström. 

– Det är också viktigt att vi nu skapar de bästa möjligheterna för företag att växa. Slopande av arvs- och gåvoskatten skulle även vara viktigt med tanke på generationsväxlingar i företag. Finland behöver flera företag – inte färre. Idag läggs många företag ner när en generationsväxling kunde vara möjlig. Finland har inte råd att förlora fungerande och blomstrande företag, säger Wickström.

När det gäller generationsväxlingar menar Wickström att man kunde ersätta arvs- och gåvoskatten med en skatt i det skede egendomen säljs. Modellen kunde utgå från att såväl bröstarvingar, släktingar eller exempelvis anställda tar över ett företag. Det här skulle minska på en av de största riskerna i ett företags existens.

Tonårsrådgving bör erbjudas för unga och familjer

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill att rådgivningen också ska omfatta tonårsfamiljer och tonåringar. I dagsläget finns olika former av stöd, men de når inte alltid ut till målgruppen.

Läs föregående artikel

Wickström: Beskyll inte studerandena för vårdarbristen!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är väldigt orolig över personalsituationen på HUS sjukhus. Wickström är medlem i HUS styrelse och fungerar som andra vice ordförande i Västra Nylands välfärdsområde.

Läs följande artikel