Politik A-Ö: Brottsförebyggande

Känslan av trygghet är lättare att bibehålla än att återställa. Polisens grundservice måste tryggas genom tillräckliga resurser.

Christoffer Hällfors

Politik- och dataanalytiker, kommunsekreterare

Kontakt »

Partidagen 2018 i Uleåborg

Motion 53 – Efter #metoo – hur vi skapar en utbildningssektor som är trygg och fri från trakasserier

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för: att implementeringen och resultaten av anvisningarna för hantering av sexuella trakasserier och det nationella