Politik A-Ö: Brottsförebyggande

Känslan av trygghet är lättare att bibehålla än att återställa. Polisens grundservice måste tryggas genom tillräckliga resurser.