Wickström: Förhandlingar om att öka tågtrafiken på kustbanan inleds

– behovsutredningen för att förbättra kustbanan ska påbörjas

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är glad för att de västnyländska kommunerna tillsammans med Kommunikationsministeriet och VR kommer att inleda diskussioner om att öka tågtrafiken längs med kustbanan. Man kommer nu att undersöka möjligheterna att dra maximal nytta av Hangö-Hyvingebanans elektrifiering som ska färdigställas åren 2024-25. 

I samma förhandlingar ska man diskutera hur fler tågturer kunde stanna i bl.a. Sjundeå och Karis och om hur direkta tåg kunde trafikera mellan Helsingfors och Hangö. Också möjligheterna att öppna tågstationen i Ingå diskuteras.

-Jag är verkligt glad över att förhandlingar nu inleds. Vi ska nu försöka nå ett slutresultat som på riktigt stärker trafikförbindelserna i södra Finland. Det är inte enkelt men alla parter ser positivt på helheten vilket är en bra sak, säger Wickström. 

-Jag är även väldigt nöjd att Trafikledsverket beslutat om att inleda en behovsutredningen angående förbättrandet av kustbanan. Det här har vi arbetat hårt för! Nu har vi äntligen chansen att planera utvecklandet av kustbanan och dess trafik, säger en glad Wickström.

Representanter från den västnyländska kustbanegruppen träffade representanter för VR, Kommunikationsministeriet, Nylands förbund, HRT och Trafikledsverket idag på riksdagen. Förutom själva tågtrafiken diskuterades också utvecklandet av trafiken längs med kustbanan på lång sikt och förbättringar i kustbanans infrastruktur. 

-Vi hoppas att Esbostadsbanan verkställs vilket skulle skapa ytterligare förutsättningar för bättre tågtrafik. Den skulle också förkorta resetiden mellan Helsingfors och Åbo. Vi borde satsa ordentligt på kustbanan och utvecklandet av den. Med ganska enkla åtgärder kunde vi mångdubbla kapaciteten längs med den befintliga banan, säger Wickström.

Adlercreutz om interpellationen: Lösningen till energikrisen finns inte i rysk energi

Riksdagen behandlade idag Sannfinländarnas, Kristdemokraternas och Liike Nyts interpellation angående energimarknadens, priset på el och regeringens Fortum-politik.

Läs föregående artikel

SFP i Helsingfors om stadens lönehöjningar: Mycket välkommet!

Helsingfors stad meddelade förra veckan att staden höjer lönerna för ett flertal yrkesgrupper inom fostran samt social- och hälsovårdssektorerna. Lönerna höjs på basis av både nationellt avtalade justeringar och stadens eget löneutvecklingsprogram. För genomförandet av löneförhöjningarna har staden reserverat fem miljoner euro. Löneförhöjningarna är något som SFP i Helsingfors länge arbetat för.

Läs följande artikel