SFP i Helsingfors om stadens lönehöjningar: Mycket välkommet!

Helsingfors stad meddelade förra veckan att staden höjer lönerna för ett flertal yrkesgrupper inom fostran samt social- och hälsovårdssektorerna. Lönerna höjs på basis av både nationellt avtalade justeringar och stadens eget löneutvecklingsprogram. För genomförandet av löneförhöjningarna har staden reserverat fem miljoner euro. Löneförhöjningarna är något som SFP i Helsingfors länge arbetat för.

– Det är viktigt att Helsingfors värnar om sin konkurrenskraft som arbetsgivare, men samtidigt måste staden också arbeta för sin trovärdighet som lidit i och med lönesystemshärvan och de många uttalanden vi hört om sektorernas utmaningar. Personalbristen inom de här branscherna är ett problem, som får långtgående följder om den inte åtgärdas, säger SFP i Helsingfors kretsordförande Simon Granroth.

– När det gäller småbarnspedagogiken är det klart att mindre grupper och fler vuxna skulle ge bättre möjligheter att erbjuda barnen närvaro och att faktiskt kunna förverkliga läroplanen. Välmåendet ökar garanterat då personalen upplever att de har tid för varje barn, tillägger Granroth.

Kretsens vice ordförande Emmi Piippo understryker att samtidigt som vi försöker komma ikapp typiska löneskillnader mellan kvinno- och mansdominerade branscher måste vi fortsätta att aktivt och målmedvetet fundera på sätt att göra arbetet mer attraktivt.

– Vi måste hitta sätt att förbättra arbetsförhållandena. Det handlar om bra ledarskap, mera flexibilitet i arbetet och att anställda kan påverka sin arbetsbild. Därtill ska vi kunna utöka och utveckla arbetsförmånerna. Vi vet att boendekostnaderna är höga i Helsingfors så ett konkret exempel kunde vara att förbättra tillgången till tjänstebostäder, säger Piippo.

Vice ordförande Elina Sagne-Ollikainen är övertygad om att Helsingfors har potential att vara Finlands barnvänligaste stad. Att ha tillräckligt med personal inom de viktiga samhällsbärande sektorerna fostran, bildning samt social- och hälsovård och att dessa personer trivs och mår bra i sina jobb är en nyckelfråga. Helsingfors följer Unicefs modell Barnvänlig kommun sedan februari 2021, vilket innebär att staden beaktar barn och ungdomars perspektiv. 

– Det är en investering att satsa på unga och kommande generationer, säger Sagne-Ollikainen, och konstaterar att det är bra att staden omfördelar resurserna så att lönerna stiger i takt med behovet.

Wickström: Förhandlingar om att öka tågtrafiken på kustbanan inleds

- behovsutredningen för att förbättra kustbanan ska påbörjas

Läs föregående artikel

Västra Nylands välfärdsområde är redo att garantera verksamheten på Lojo och Raseborgs sjukhus

Wickström förundrar sig över samlingspartiets agerande

Läs följande artikel