Wickström: HUS betalar de utlovade coronatilläggen

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är glad för att Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts styrelse har beslutat att betala ut ett utlovat coronatillägg för personalen på tre olika enheter vid HUS. Det har HUS styrelse beslutat enhälligt.

HUS tf. verkställande direktör Markku Mäkijärvi beslöt ta coronatilläggsbesluten till styrelsens behandling då han ansåg att besluten om tillfälliga coronatillägg baserade sig på bristfällig fakta där man inte hade beaktat situationen inom hela HUS. 

-I styrelsen var vi eniga om att det är inte personalen som ska få lida för fel som gjorts internt. Vårdpersonalen har haft det ytterst tufft och vi måste se till att de känner sig uppskattade i en svår situation, säger SFP:s vice ordförande Henrik Wickström, som är SFP:s representant inom HUS. 

Wickström hoppas att man inom HUS ser över de interna processerna så att motsvarande interna kommunikationsbrister inte sker framöver. Därutöver är Wickström nöjd över att styrelsen beslöt att påskynda arbetet med HUS interna löneutbevklingsprogra  som man hoppas få i bruk fr.o.m. 1.3.2022.

-Det är viktig att vi är jämlika och konsekventa i hur vi behandlar personalen. HUS måste stärka sin profil som arbetsgivare och löneutvecklingsprogrammet är en viktig del av det jobbet, säger Wickström. 

Norrback: Handelskedjornas tur att ta samhällsansvar för jordbrukets lönsamhetskris

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) lyfte upp jordbrukarnas lönsamhetskris under budgetdebatten och riksdagens frågetimme med jord- och skogsbruksminister Jari Leppä som hölls i riksdagen.

Läs föregående artikel

Torvalds: Direktivet om förnybar energi måste verka för en målmedveten europeisk energiomställning

Europaparlamentets miljöutskott och dess huvudförhandlare Nils Torvalds (SFP / Renew) har offentliggjort sitt första förslag till uppdateringen av direktivet om förnybar energi. Det handlar om Europaparlamentets första offentliga respons på EU-kommissionens förslag från i somras.

Läs följande artikel