Torvalds: Direktivet om förnybar energi måste verka för en målmedveten europeisk energiomställning

Europaparlamentets miljöutskott och dess huvudförhandlare Nils Torvalds (SFP / Renew) har offentliggjort sitt första förslag till uppdateringen av direktivet om förnybar energi. Det handlar om Europaparlamentets första offentliga respons på EU-kommissionens förslag från i somras.

– Det här första förslaget är en balanserad kompromiss. Som i politik i allmänhet, har det förberedande jobbet handlat om att lyssna på så många intressenter och experter som möjligt och sedan försöka utveckla en kompromiss som en majoritet förhoppningsvis kan leva med, säger Torvalds.

Torvalds förslag tar i beaktande både behovet av ett ökat skydd av biodiversiteten och en fungerande industri i den gröna omställningen. EU:s roll som lagstiftare har även understrukits. 

– Vi vet inte ännu vilka lösningar som framtidens teknologi kan hämta med sig. Skillnaderna mellan medlemsländernas energimix och förutsättningar är också stora. Därmed måste vi se till att lagstiftningen på EU-nivå inte blir för specifik och i värsta fall gör det svårare att uppnå klimatmålsättningarna, påminner Torvalds.

Den gröna given och klimatlagen som EU utvecklat och bundit sig till, är en följd av de hotfulla scenarier för planeten, som endast kan undvikas genom en mer ambitiös klimatpolitik. Det har även lett till att direktivet om förnybar energi, måste uppdateras.

Samtidigt växer oron över ifall Europa i tid kommer att uppnå den mängd investeringar som krävs för att nå klimatmålsättningarna.

– Det är viktigt att direktivet är i linje med klimatlagens höga ambitionsnivå, men samtidigt reflekterar vikten av ett stabilt och förutsägbart investeringslandskap som grund för energiomställningen, tycker Torvalds.

Härnäst kommer miljöutskottet att diskutera förslaget. Alla politiska grupper i Europaparlamentet har en möjlighet att skicka in sina förändringsförslag senast den 9 februari 2022.

 

Ytterligare information:

Rapporten hittas här på engelska:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-PA-703044_EN.pdf

Wickström: HUS betalar de utlovade coronatilläggen

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är glad för att Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts styrelse har beslutat att betala ut ett utlovat coronatillägg för personalen på tre olika enheter vid HUS. Det har HUS styrelse beslutat enhälligt.

Läs föregående artikel

Wickström: Seniorer ska ha rätt till egenläkare

För SFP är det viktigt att du ska få vård nära dig, också i framtiden. Det ska vara enkelt när du har det som svårast och du ska känna trygghet i hela vårdkedjan.

Läs följande artikel