SFP i Nyland nominerade nya kandidater till Västra Nylands välfärdsområdesval

Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse har nominerat 9 nya kandidater till välfärdsområdesvalet i Västra Nyland. Sammanlagt har nu 73 kandidater nominerats. Välfärdsområdesvalet äger rum den 23 januari 2022.

– Bland de nu nominerade finns flera nya, kunniga namn. Det är glädjande att se att välfärdsområdesvalet intresserar. Ännu finns det tid att anmäla sitt intresse för kandidatur, vi nominerar de sista kandidaterna i december, säger SFP i Nylands ordförande Hanna Lönnfors.

 

Nya kandidater till välfärdsområdesvalet i Västra Nyland:

John Bergman, 63, ekonomie magister, företagare, Grankulla

Karin Cederlöf, 27, jurist, stadsfullmäktigeledamot, Esbo

Hanne-Grete Christensen, 48, filosofie magister, specialist, Esbo

Torbjörn Ekholm, 68, diplomekonom, pensionär, Hangö

Johan Holmberg, 50, chaufför, Sjundeå

Mikaela Nyholm, 44, lösningsfokuserad terapeut, hälsovårdarstuderande, Esbo

Roger Roos, 62, organisationschef, Raseborg

Sanieh Sedighi, 33, sjukskötare, Esbo

Gustaf Welander, 39, akutsjukvårdare, sjukskötare, Kyrkslätt

 

Tidigare nominerade kandidater hittas här

Wickström: HUS ska sätta mer fokus på svenskspråkiga mentalvårdstjänster

HUS styrelse har idag behandlat HUS budget för 2022. HUS fullmäktige sammanträder 16.12 för att slutligen ta ställning till budgeten. SFP:s representant i HUS styrelse, Henrik Wickström, är till flera delar nöjd över budgetförslaget.

Läs föregående artikel

Henriksson: Den nya nationalspråksstrategin stärker svenskans ställning

Statsrådet godkände idag en ny nationalspråksstrategi. Med sina 62 åtgärder ska strategin stärka allas rätt att få service på de båda nationalspråken. I nationalspråksstrategin finns många åtgärder som SFP arbetat hårt för.

Läs följande artikel