Wickström: HUS slopar samjouren vid Raseborg sjukhus – ‘’Ett bakslag mot regionen och dess invånare”

Samjouren vid Raseborg sjukhus läggs ned. Det har styrelsen för HUS vid sitt möte slagit fast idag (6.4).

Beslutet att slopa sjukhusets samjour vann i en omröstning rösterna 11-5. En röstade blankt. Motförslaget, som gick ut på att bevara samjouren i Raseborg gjordes av SFP:s Björn Månsson. Samlingspartiets, De Grönas, Sannfinländarnas, Centerns och en av Helsingfors universitets representanter röstade emot bevarandet av samjouren.

SFP:s vice ordförande, Henrik Wickström, är bestört och besviken över beslutet i HUS styrelse. Wickström fungerar som kommunstyrelsens ordförande i Ingå som är en av kommunerna som starkt berörs av beslutet.

– Det här är en besvikelse och ett bakslag för hela regionen. Beslutet försämrar tillgången till service i Västnyland. Det är otroligt att HUS täcks göra ett sådant här beslut mitt i coroanepidemin, säger Wickström.

Wickström konstaterar att den modell och profil för sjukhuset som HUS för fram kommer att kräva speciallov av social- och hälsovårdsministeriet, vilket enligt honom inte är en självklarhet. Han kritiserar i kraftiga ordalag HUS sätt att sköta processen.

– Kommunerna som berörs av beslutet och personalen på sjukhuset har inte haft möjlighet att få ta del av den modell som HUS nu slog fast. Vi har inte heller fått veta vad det här beslutet egentligen betyder för servicen i regionen. Det är helt otroligt att man inom HUS kan agera så här, säger Wickström. Nu är det viktigt att kommunerna och sjukhusets personal får ett klart svar av HUS om vad det här exakt betyder, säger Wickström.

Wickström är orolig för en dominoeffekt med tanke på sjukhusets service. Han är också orolig för hur personalen kommer att ta emot beskedet.

– Jag är orolig över den inverkan det här har på personalen. På Raseborgs sjukhus har man levt i ovisshet redan en längre tid. Framtidsutsikterna blev inte bättre. Jag önskar ork och kraft för personalen nu, säger Wickström.

Wickström vill rikta ett stort tack till alla som engagerat sig i frågan.

– Jag är verkligt glad för det stora engagemanget bevarandet av sjukhuset fått. Alla som jobbat förtjänar ett stort tack. Det här är varit en fråga som enat regionen, säger Wickström.

Wickström: HUS slopar samjouren vid Raseborg sjukhus – ‘’Ett bakslag mot regionen och dess invånare”

Samjouren vid Raseborg sjukhus läggs ned. Det har styrelsen för HUS vid sitt möte slagit fast idag (6.4).

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Ett kortsiktigt, förhastat beslut

Styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) har idag fattat beslut om att lägga ner samjouren vid Raseborgs sjukhus. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz är bestört över beslutet och anser att nedläggningen av samjouren är förnuftsvidrig.

Läs följande artikel