Rehn-Kivi: En krisgrupp som lyssnar till vårdarna behövs

Alla människor ska ha rätt till vård av god kvalitet och vård där människovärdet respekteras. Alla ska också ha rätt att göra ett meningsfullt jobb, trivas på sin arbetsplats och känna att de haft förutsättningar att göra sitt bästa, sade riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande i riksdagens interpellationsdebatt om situationen inom äldreomsorgen och om krisen inom hälsovårdstjänsterna.

– Sjukskötare och vårdare har en central roll i vårt vårdsystem. De jobbar med liv och död. De gör krävande uppgifter och arbetar även under obekväma arbetstider. De som jobbar inom branschen har yttrat sitt missnöje och önskat bättre påverkningsmöjligheter till sina arbetstider och förhållanden. Vi vet att då du kan påverka ditt jobb är du också nöjdare och mår bättre. Det handlar nu om att skapa goda arbetsförhållanden och att framför allt satsa på personalens välmående, säger Rehn Kivi.

För att råda bot på den akuta vårdarbristen behövs utländsk arbetskraft.

– Vi behöver fler händer till vården med tanke på våra demografiska utmaningar och pensioneringstakten i branschen. Därför måste utländsk vårdexamen också kunna accepteras. Vi måste också granska behörighetskraven inom vården. Det finns uppgifter som till sin natur inte kräver långa utbildningar, säger Rehn-Kivi.

Samtidigt som vi inom vården har en övergripande personalbrist har vi även en pågående akut arbetskonflikt.

– Missnöjet och frustrationen konkretiseras nu inom vårdbranschen. Det är i allas vårt intresse att parterna, i detta eskalerade läge, raskt hittar en konstruktiv lösning, säger Rehn-Kivi.

Vi har en stor utmaning med att göra vårdyrket lockande igen. Idag har vi många unga sjukskötarstuderande med karriären framför sig, men som överväger att de inte alls stannar kvar i Finland för att jobba eller att registrera sina yrkeskunskaper.

– Svenska riksdagsgruppen kräver att arbetsgruppen för vårdbranschens attraktionskraft effektiverar sin tidtabell och levererar förslag så fort som möjligt. Även en krisgrupp som lyssnar till vårdarna behövs, betonar Rehn-Kivi.

Andersson, Blomqvist-Valtonen och Nylander motsätter sig kraftigt HUS-ledningens förslag

”Våra regionsjukhus ska utvecklas, inte avvecklas”

Läs föregående artikel

Wickström: HUS sparförslag är oacceptabla – vi behöver regionsjukhusens verksamhet i Borgå, Lojo och Raseborg!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är bestört över den lista på nedskärningar i servicen som publicerades i dag i samband med att HUS-sammanslutningens styrelses föredragningslista publicerades. Styrelsen kommer att ha möte på måndagen och på förslag finns bl.a. nedskärningar i personalförmåner, nedläggningen av Borgå dygnet runt samjour, nedläggningen av dygnet runt samjour och bb i Lojo samt förändringar i Raseborgs allmänna läkarjour.

Läs följande artikel