Ungdomsarbetslösheten måste stävjas.
Vi vill minska risken för utslagning av unga genom att öka anslagen för ungdomsverkstäder och uppsökande ungdomsarbete.
I vår minijobsmodell skulle under 30-åriga ungdomar få förtjäna 500 euro i månaden utan att det påverkar bidrag eller andra förmåner. Arbetsgivarna skulle i sin tur betala mindre arbetsgivaravgifter då de anställer en ung person. Deltidsjobb kan för många vara ett viktigt första steg i återgången till arbetslivet. Därför föreslår vi också en höjning av arbetslöshetsskyddets skyddade belopp, vilket skulle uppmuntra till att ta emot deltidsjobb. Vi vill göra det mer flexibelt att kombinera sjukpension och deltidsarbete.
Fler ungdomar ska ges möjlighet till sommarjobb och arbetserfarenhet med hjälp av sommarsedlar som ersatt en del av arbetsgivarens kostnader.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »