Ungdomsarbetslösheten måste stävjas.
Vi vill minska risken för utslagning av unga genom att öka anslagen för ungdomsverkstäder och uppsökande ungdomsarbete.
I vår minijobsmodell skulle under 30-åriga ungdomar få förtjäna 500 euro i månaden utan att det påverkar bidrag eller andra förmåner. Arbetsgivarna skulle i sin tur betala mindre arbetsgivaravgifter då de anställer en ung person. Deltidsjobb kan för många vara ett viktigt första steg i återgången till arbetslivet. Därför föreslår vi också en höjning av arbetslöshetsskyddets skyddade belopp, vilket skulle uppmuntra till att ta emot deltidsjobb. Vi vill göra det mer flexibelt att kombinera sjukpension och deltidsarbete.
Fler ungdomar ska ges möjlighet till sommarjobb och arbetserfarenhet med hjälp av sommarsedlar som ersatt en del av arbetsgivarens kostnader.

Annica Tallqvist

Ledningens assistent

Kontakt »

Wickström orolig för den höga arbetslösheten bland unga

Arbetslösheten bland unga har ökat explosionsartat den senaste tiden. Ungdomsarbetslösheten fördubblades under våren 2020 och den har vuxit snabbare än arbetslösheten i medeltal. Orsaken är den rådande coronapandemin. Enligt färsk statistik från Helsingfors stad har arbetslösheten i Helsingfors år 2020 ökat som mest med 111 procent bland unga under 25 år och med 96 % bland unga mellan 25-29, jämfört med år 2019.

SFP vill minska barnfattigdomen och förebygga marginalisering bland unga

Utslagning av unga är både en personlig tragedi och en kostnad i miljonklassen för vårt samhälle. Varje utslagen ungdom är en för mycket, därför vill SFP se mångsidiga åtgärder, både omedelbara och mer långsiktiga. Vår utgångspunkt måste vara att ingen lämnas utanför.