Wickström: Seniorer ska ha rätt till egenläkare

För SFP är det viktigt att du ska få vård nära dig, också i framtiden. Det ska vara enkelt när du har det som svårast och du ska känna trygghet i hela vårdkedjan.

– Vi behöver skapa ett system för egenläkare och sjukskötare för seniorerna eftersom möjligheten att besöka samma bekanta person skapar trygghet, säger SFP:s vice ordförande Henrik Wickström.

För SFP är det viktigt att vården och omsorgen blir smidigare då social-, hälso och sjukvården sköts av välfärdsområdet. 

– Våra äldre är en växande befolkningsgrupp och en viktig resurs i vårt samhälle. De ska vara en hederssak att äldreomsorgen är nära och högklassig.

– För oss är det viktigt att patienten får den vård och hjälp man behöver, utan att bollas från lucka till lucka, säger Wickström

Wickström poängterar att de mindre sjukhusen kommer att ha en central roll i de nya välfärdsområdena och ska kunna erbjuda mångsidig sjukvård nära invånarna. SFP vill att de små sjukhusen ska utvecklas, inte avvecklas!

Torvalds: Direktivet om förnybar energi måste verka för en målmedveten europeisk energiomställning

Europaparlamentets miljöutskott och dess huvudförhandlare Nils Torvalds (SFP / Renew) har offentliggjort sitt första förslag till uppdateringen av direktivet om förnybar energi. Det handlar om Europaparlamentets första offentliga respons på EU-kommissionens förslag från i somras.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Naturgas är inte en hållbar energikälla

Enligt färska uppgifter ser det ut som att naturgasen, med vissa specialkrav gällande bland annat utsläppsgränser, kan komma att vara en del av den så kallade taxonomin för hållbara investeringar. I den definieras EU:s energipalett för en lång tid framåt.

Läs följande artikel