Blomqvist: Europadagen viktigare än på länge

I dag firar vi Europadagen. Dagen firas då på grund av att en deklaration presenterad av den franske utrikesministern Robert Schuman undertecknades den 9 maj 1950. Avsikten med deklarationen, som kan sägas ha lagt grunden till den Europeiska unionen, var att skapa en varaktig fred och frihet i Europa. Då den undertecknades var det bara några år sedan krigsslutet och man ville knyta de olika länderna närmare varandra, för att på så sätt undvika ett nytt krig.

– För oss som hör till en yngre generation har freden varit en självklarhet, men i dag ser vi hur viktigt det är att ständigt arbeta för fred, för täta och nära internationella kontakter och för att internationella avtal respekteras, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

– Det är ironiskt att Ryssland samtidigt firar segerns dag, för att minnas fredsslutet i Europa efter andra världskriget. Det här gör man mitt under ett pågående anfallskrig som man själv har startat och vilket kraftigt rubbar freden i Europa, konstaterar minister Thomas Blomqvist.

– I stället visar frivilligt samarbete och gemenskapen inom EU sin kraft. Det samarbete, som grundar sig på Schaumandeklarationen och som vi i dag flaggar för, såväl med den finländska flaggan som med EU-flaggan, har aldrig varit så starkt som i dag. Vi har gemensamt vidtagit åtgärder gällande ekonomiska sanktioner och åtgärder som stärker den inre säkerheten i EU. Åtgärder som inte varit närmelsevis lika verkningsfulla och snabba om de bara gjorts av enskilda länder. EU är i grund och botten en fredsprocess, vilket vi skall vara extra stolta och glada för att fira i dag,  säger minister Thomas Blomqvist.

 

Henriksson: Ukraina hör på sikt hemma i EU

I dag den 9 maj, på årsdagen för Schumandeklarationen, firar vi Europadagen. År 1950 föreslog Frankrikes dåvarande utrikesminister Robert Schuman ett politiskt samarbete i Europa som skulle göra ett nytt krig mellan de europeiska nationerna otänkbart. Men nu har det otänkbara skett, vi har åter krig i Europa. Rysslands invasion av Ukraina gör att Europadagen, en dag för fred och gemenskap, är mera aktuell än på länge.

Läs föregående artikel

Wickström: Servicen till personer med funktionsvariation får inte hamna i limbo i Nyland och Helsingfors

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är orolig för hur servicen till personer med funktionsvariation ska skötas i de nyländska välfärdsområdena och i Helsingfors framöver. Enligt Wickström har inget officiellt beslut fattats om hur Kårkullas och Etevas tjänster ska ordnas efter 1.1.2023 då välfärdsområdena övertagit ansvaret för ordnandet av tjänsterna.

Läs följande artikel