Wickström: Skattelättnader för hälsovårdspersonal som återvänder till Finland för att arbeta

Henrik Wickström, SFP, anser att Finland aktivt bör locka tillbaka finländska vårdare och räddningsarbetare från utlandet. Wickström säger att i synnerhet Sverige och Norge aktivt lockat till sig finska vårdare.

-Finländsk personal är mycket uppskattad utomlands och många västländer kämpar också med brist på vårdare. Vi bör använda alla medel för att lösa personalbristen inom vård- och räddningssektorn. Ett sätt kan vara att locka tillbaka finländska vårdarbetare genom skattelättnader, säger Wickström. 

Det skulle kunna vara en tillfällig skattelättnad som en vård- och räddningsarbetare skulle få om hen flyttar tillbaka till Finland och får ett fast jobb inom den offentliga sektorn. Skattelättnaden skulle kunna gälla när personen har arbetat en viss tid och flyttat permanent till Finland. 

-Det är viktigt att tänka på nya sätt att hantera bristen på personal inom vård- och räddningssektorn. Speciellt i tvåspråkiga områden är det vanligt att svenska och norska rekryteringsbyråer lockar folk. Många upplever också att social- och hälsovårdsreformen har försämrat arbetsförhållandena. Det är något vi måste ta tag i, säger Wickström.

 

Adlercreutz på COP28-klimatmötet: Företagen sporrar oss till att höja ambitionsnivån

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz deltog som en del av Finlands delegation på klimatmötet COP28 i Dubai. För första gången har Finland en egen företagspaviljong på ett COP-klimatmöte. Paviljongen förverkligas i samarbete med Business Finland.

Läs föregående artikel

Andersson och Wickström: Svenskfinland är en stor vinnare i fördelningen av riksdagens julklappspengar

Riksdagens finansutskott har i dag godkänt sitt betänkande om nästa års statsbudget och samtidigt fattat beslut om fördelningen av de så kallade julklappspengarna. Otto Andersson och Henrik Wickström är Svenska riksdagsgruppens medlemmar i finansutskottet och dess delegationer. De är nöjda över förhandlingarna eftersom man lyckats trygga anslag för många viktiga ändamål i Svenskfinland. Anslagen riktas till såväl viktiga trafikprojekt, kultur, medborgar- och producentorganisationer.

Läs följande artikel