Politik A-Ö: Arvsskatt

Vi vill slopa arvsskatten och ersätta den med ett system som stöder generationsväxlingar. liksom det som tillämpas i bland annat Sverige och Norge. En av de stora förlorarna i dagens arvsskattesystem är företagsägare som står inför generationsväxlingar – men skatten kan också slå hårt mot medborgare som har svårt att betala skatt på arv.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare och internationell sekreterare

Kontakt »

Wickström: Slopa arvs- och gåvoskatten!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att det borde föras en diskussion om arvs- och gåvoskatten och dess framtid. Enligt Wickström skulle det här vara framför allt viktigt med tanke på generationsväxlingar i företag. Wickström anser också att slopandet av arvs- och gåvoskatten skulle ha en positiv effekt med tanke på sysselsättningen.

Nästa regering bör slopa arvsskatten

Svenska folkpartiets ordförande Stefan Wallin vill att följande regering i sitt program lovar slopa arvs- och gåvoskatten.

Enligt Wallin drabbar avsskatten allt oftare helt vanliga hushåll i och med att de stora efterkrigstida årskullarna börjar ärva sina föräldrar. Den nedre gränsen för ett skattefritt arv är bara 3400 euro. För de flesta känns det orimligt att egendom förvärvad med beskattade pengar beskattas ännu en gång då den ärvs, sade Wallin på onsdagen i Helsingfors.