Bergqvist: Pengar till en ny Rävsundsbro behövs nu!

På måndagen meddelade NTM-centralen om nya begränsningar på Rävsundsbron i Pargas, med anledning av brons dåliga skick. I nuläget är fartbegränsningen 70 km/h och bara ett tungt fordon i gången tillåts köra över bron. Den nya hastighetsbegränsningen kommer att vara 50 km/h och restriktionerna för tunga fordon kvarstår. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) ser mycket allvarligt på NTM-centralens begränsningar.

Det här bevisar att bron är i ytterst dåligt skick och måste ersättas så fort det bara är möjligt. Tyvärr måste vi förbereda oss på att dessa begränsningar är i kraft ända tills vi får en ny bro. I värsta fall kommer vi att se ytterligare begränsningar, säger Bergqvist.

Planeringen av en ny bro är i slutskedet och förväntas bli klar under 2021. Efter det kan en ny bro börja byggas och själva byggandet beräknas ta tre år. Den nuvarande brons livslängd uppskattas ta slut år 2025.

Vi behöver pengar till en ny Rävsundsbro så fort som möjligt! Det här är vår enda väg till fastlandet. Om bron tas ur bruk står över 15 000 personer och 1 300 företag utan någon form av förbindelse till fastlandet och en viktig förbindelse till Åland skulle brytas. På 48 timmar skulle en stor del av byggarbetsplatserna i södra Finland stanna då de inte får byggmaterial från Pargas, säger Bergqvist.

Wickström: Slopa arvs- och gåvoskatten!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att det borde föras en diskussion om arvs- och gåvoskatten och dess framtid. Enligt Wickström skulle det här vara framför allt viktigt med tanke på generationsväxlingar i företag. Wickström anser också att slopandet av arvs- och gåvoskatten skulle ha en positiv effekt med tanke på sysselsättningen.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Vårdreformen är en satsning på välfärden

Riksdagen har idag fört remissdebatt om förslaget till reform av social- och hälsovården i Finland. I svenska riksdagsgruppens gruppanförande underströk riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi att reformen fortfarande behövs för att trygga fungerande vårdkedjor och för att patienten ska kunna få rätt vård i rätt tid.

Läs följande artikel