Wickström: Utred ifall HUS bör få sina ekonomiska resurser direkt från staten

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström anser att det är skäl att föra en diskussion om hur HUS finansieras. Just nu är det de nyländska välfärdsområdena och Helsingfors stad som finansierar HUS. På grund av intressekonflikter mellan ägarna har budgetprocessen inte enligt Wickström varit smidig. Det här tär enligt Wickström på förtroendet om hur specialsjukvården fungerar.

– Jag tycker att det vore skäl att föra en diskussion ifall det vore klokare att staten skulle finansiera HUS direkt. HUS har mycket verksamhet som riktar sig till alla invånare i hela Finland, inte enbart i Nyland. HUS har också en betydande del av all forskning inom vården vilket också föranleder ekonomiska kostnader. Det här skulle stödja tanken om att HUS fick sina anslag från staten, säger Wickström.

Wickström säger att det i regeringsprogrammet slås fast att speciell hänsyn i uppföljningen angående vårdreformen ska sättas på just HUS särlösning. Enligt Wickström är det ytterst viktigt att samspelet mellan primärhälsovården och specialsjukvården fungerar. 

– Då vi har olika organisationer är det inte lika enkelt att göra snabba förändringar i vårdstrukturer som skulle främja primärhälsovården. Ifall inte samspelet blir bättre finns det en risk att vi inte uppnår målsättningarna med vårdreformen i Nyland. Ur HUS perspektiv vore det också stabilare med en direkt finansiering från staten, säger Wickström.

Överenskommelse om EU:s lag för återställande av naturen

Torvalds: Ett bra förhandlingsresultat för Finland

Läs föregående artikel

HUS styrelse behandlade Raseborgs sjukhus framtid

Raseborgs hemsjukhus flyttas över till Västra Nylands välfärdsområde vid årsskiftet. Arrangören för verksamheten byts, men vården fortsätter som förr. Styrelsen delgavs också en redogörelse om den planerade överföringen av dygnet runt jouren och avdelningen vid Raseborgs sjukhus från HUS till välfärdsområdet.

Läs följande artikel