HUS styrelse behandlade Raseborgs sjukhus framtid

Raseborgs hemsjukhus flyttas över till Västra Nylands välfärdsområde vid årsskiftet. Arrangören för verksamheten byts, men vården fortsätter som förr. Styrelsen delgavs också en redogörelse om den planerade överföringen av dygnet runt jouren och avdelningen vid Raseborgs sjukhus från HUS till välfärdsområdet.

SFP:s styrelsemedlemmar i HUS styrelse, Elin Blomqvist-Valtonen och Karin Cederlöf, har aktivt medverkat under processen av utvecklandet av Raseborgs sjukhus framtid. Blomqvist-Valtonen och Cederlöf är nöjda med att den goda vården som hemsjukhuset erbjuder fortsätter i välfärdsområdets regi från år 2024. 

Styrelsen behandlade också kommande förändringar, i vilka de slutliga besluten kommer att fattas först senare. De gäller sjukhusets avdelning och dygnetruntjouren. HUS har ordnat dygnet runt jour inom primärvården med undantagstillstånd av social- och hälsovårdsministeriet. Undantagstillståndet gäller fram till slutet av 2024. Planen är att dygnetruntjouren från och med år 2025 ska ordnas i välfärdsområdets regi. Även sjukhusets avdelning skulle flyttas över till välfärdsområdet. 

Beredningen av hur vården vid Raseborgs sjukhus ska drivas i framtiden har gjorts i samarbete mellan HUS och Västra Nylands välfärdsområde. Slutliga beslut kommer att fattas senare.

– Vården som ges via hemsjukhuset, på avdelningen och jouren är i första hand primärvård och därför är det logiskt att de ordnas i välfärdsområdets regi. HUS roll vid Raseborgs sjukhus kommer nu att fokusera på specialsjukvården, och sjukhuset kan utvecklas utgående från behovet av specialsjukvård. För oss är det mycket viktigt att HUS fortfarande har en stark poliklinisk kompetens i Raseborg, säger Karin Cederlöf.

Ändringen är i linje med vårdreformens målsättning om att överföra tyngdpunkten för vården från den specialiserade sjukvården till basservicen.

– I Petteri Orpos regering har man beslutit om att Raseborgs sjukhus ska bli ett nätverksbaserat kompetenscentrum för den svenska servicen. Genom att förtydliga HUS ansvar på Raseborgs sjukhus kan vi för egen del bidra med bästa möjliga roll i detta nya kompetenscentrum sen när arbetet kommer igång, säger Elin Blomqvist-Valtonen

För SFP är det ytterst viktigt att Västra Nylands välfärdsområde prioriterar Raseborgs sjukhus och en dygnetruntjour även i framtiden.

Wickström: Utred ifall HUS bör få sina ekonomiska resurser direkt från staten

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström anser att det är skäl att föra en diskussion om hur HUS finansieras. Just nu är det de nyländska välfärdsområdena och Helsingfors stad som finansierar HUS. På grund av intressekonflikter mellan ägarna har budgetprocessen inte enligt Wickström varit smidig. Det här tär enligt Wickström på förtroendet om hur specialsjukvården fungerar.

Läs föregående artikel

SFP vill se en fungerande färdtjänst i hela Västra Nylands välfärdsområde

SFP i Västra Nylands välfärdsområde vill att de utmaningar som finns idag med färdtjänsten i olika delar av välfärdsområdet ska lösas. Upphandlingen av färdtjänsten behandlades idag (13.11) av välfärdsområdets styrelse.

Läs följande artikel