Wickström: Vårdköerna vid sjukhusen måste åtgärdas!

SFP:s vice ordförande är orolig över situationen med de långa vårdköerna. Vid flera sjukhus har det under den senaste tiden rapporterats om långa väntetider. Även ambulanser har inte kunnat tas emot vid akutmottagningen.

-De nyheter som kommer från de nyländska sjukhusen är alarmerande. Vi kan inte längre vänta på åtgärder. Vi måste arbeta långsiktigt men även nu göra kortsiktiga lösningar. Tillgången på personal är den viktigaste fgrågan och nu måste en lösning hittas. Här kommer de nya välfärdsområdena att ha en viktig roll, säger Wickström.

Wickström efterlyser bättre samarbete mellan den offentliga och privata sektorn. Samtidigt hoppas han att man skulle utreda möjligheten att grunda tillfälliga enheter inom bashälsovården för att förkorta vårdköerna. Dylika försök har gjorts i en del sjukvårdsdistrikt. 

-Vi måste bli bättre på att styra klienterna rätt. Därtill har vi stora utmaningar med att styra klienterna från t.ex. specialsjukvården tillbaka till äldreomsorgen. Vi har utmaningar i hela vårdkedjan och nu syns problemen i sjukhusen, säger Wickström.

Wickström säger att resurser behövs för att åtgärda situationen. Men han poängterar att det även krävs förändringar i lagstiftningen. Han anser att man även måste öka mängden utbildningsplatser samt satsa på social- och hälsovårdsbranschens attraktionskraft för att garantera att personalen även stannar kvar.

Rehn-Kivi: Senast nu krävs det krafttag för att trygga resurserna inom social- och hälsovården!

Riksdagen har idag påbörjat responsdebatten om budgeten för nästa år, som långt präglas av finansieringen av social- och hälsovårdsreformen. Riksdagsledamot och ersättare i finansutskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) höll svenska riksdagsgruppens gruppanförande och tog i sitt inlägg upp flera aktuella ämnen såsom den ökande statsskulden, energikrisen och jordbrukets svåra situation, men naturligtvis också den viktiga vården. Rehn-Kivi, som också är medlem i riksdagens social- och hälsovårdsutskott, var nöjd över tilläggsanslagen för att trygga finansieringen till välfärdsområdena, men efterlyste samtidigt uppföljning av finansieringen för ett garantera nivån på vården i vårt land.

Läs föregående artikel

Historisk dag: SFP grundar förening i Stockholm

SFP:s traditionsenliga julmingel i Stockholm ägde rum under onsdagskvällen. SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson kunde under julminglet avslöja nyheten om SFP:s nygrundade förening – SFP i Stockholm.

Läs följande artikel