Motion 36 – Bevara de frivilliga brandkårerna

Beslut

Partidagen beslöt att partiets representanter arbetar för

  • att bevara de frivilliga brandkårerna
  • att utbildning och fortbildning på svenska erbjuds regelbundet och i större utsträckning

Behandling

Bevarandet av de frivilliga brandkårerna finns i byarnas intressen. Vår slogan NÄRA DIG passar också in här. När det brinner i knutarna vill vi att brandkåren är i närmaste by! De frivilliga brandkårerna har också skolning för ungdomar som vill lära sig olika brandkårs uppgifter. Frivilliga brandkåren ställer upp vid skiftande situationer allt från bränder till, att hämta vatten till folks torra brunnar, vakta midsommarbrasor och brasor vid forneldarnas natt, att hjälpa fordon som gått ner igenom is eller ta ner katter från träd osv.

Undertecknad föreslår

  • att SFP arbetar för bevarandet av de frivilliga brandkårerna

Annette Forsblom

Partifullmäktiges svar

Motionären lyfter på ett bra sätt behovet av de frivilliga brandkårerna. Brandkårerna är en central del av räddningsväsendet i vårt samhälle och avtalsbrandkårerna ansvarar till stor del för räddningsverksamheten i glesbygden. Ett tydliggörande faktum är att avtalsbrandkårerna ansvarar för räddningsväsendet i kommuner där över 40 procent av landets befolkning bor och att dessa kommuner utgör ca 95 procent av Finlands yta. De medverkar i förebyggande av olyckor, släckningsarbete, räddningsarbete och befolkningsskydd.

I Finland finns kring 500 frivilliga brandkårer. De flesta av dem fungerar enligt avtal med ett av de 22 områdesräddningsverken i landet, i enlighet med krav på att man inom given tid med givet antal personer kan rycka ut.

I samband med landskapsreformen föreslås nu räddningsväsendet överföras på de fem specialansvarsområden som byggs upp kring universitetscentralsjukhusen. Risken finns att glesbygdens behov och intressen glöms bort i samband med reformen. Detta kräver ett aktivt intressebevakningsarbete för att man ska kunna upprätthålla det välfungerande och kostnadseffektiva system vi har i dag.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att partiets representanter arbetar för

  • att bevara de frivilliga brandkårerna
  • att utbildning och fortbildning på svenska erbjuds regelbundet och i större utsträckning