Motion 23 – Alarmcentralernas språkkunskaper och lokalkännedom

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för:

  • att tillräckligt med svenskspråkig personal till nödcentralerna utbildas och anställs

Behandling

Vid alarmering i nödsituationer glömmer man lätt den exakta adressen, dvs. väg-/ortnamn. Då kretsalarmcentralerna blivit färre och deras verksamhetsområde därmed blivit större, är det allt viktigare att personalen har tillräckliga språkkunskaper och lokalkännedom. Dessutom talar ännu den äldre befolkningen enbart sina egna dialekter, vilket ännu försvårar samtalet. Det är därför av största vikt att vid rekryteringen av ny personal se till att de har tillräckliga språkkunskaper och lokalkännedom

Därför anser vi:

  • Att lokalkännedom och språkkunskaper är av högsta prioritet vid anställning av personal till alarmcentralerna

Lars-Johan Nyholm

Partifullmäktiges svar:

Det europeiska nödnumret 112 gäller även i Finland sedan 1993, och undersökningar visar att de flesta finländare känner till att numret även fungerar i övriga EU.

Nödcentralerna i Finland tar emot nödmeddelanden som rör räddnings- och polisväsendet samt social- och hälsovårdssektorn och förmedlar dem vidare till olika hjälpande myndigheter och samarbetspartner. Det finns sex nödcentraler i Finland, och deras gemensamma centralförvaltning ligger i Björneborg. Nödcentralerna ligger i Kervo, Kuopio, Uleåborg, Vasa, Björneborg och Åbo.

Eftersom nödcentralerna ansvarar för väldigt stora geografiska områden, är det helt omöjligt att personalen ska kunna ha lokalkännedom över hela området. Precis som motionären poängterar är det utmanande att kunna ge rätt service i alla lägen. Språkkunskaper är synnerligen viktiga, eftersom en grundläggande förutsättning för att kunna ge rätt hjälp är att den som ringer och den som svarar förstår varandra. Utbildning för personal till nödcentralerna ges i Kuopio, och utmaningarna med att få svenskspråkig personal är stora. Inrikesministeriet har aviserat ett intresse att ordna en utbildning för svenskspråkig personal i Vasa, vilket vore välkommet.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för

  • att tillräckligt med svenskspråkig personal till nödcentralerna utbildas och anställs