Motion 27 – Framtidens kollektivtrafik

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att den kommande storsatsningen på kollektivtrafiken i Åbo får ekonomiskt stöd av staten.

Behandling

Under de senaste månaderna har kollektivtrafiken väckt mycket diskussioner i Åbo. I höst kommer fullmäktige att fatta ett beslut om hurdan kollektivtrafik som bäst stöder stadsutvecklingen – det vill säga om det blir spårvagnar eller eldrivna dubbelledade bussar. Beslutet är likt det som Tammerfors stad fattade om att införa spårväg och är en av de största satsningarna på infrastruktur som Åbo kommer att göra.

Städernas val av kollektivtrafik påverkar inte endast staden ifråga utan hela regionen. Städernas infrastruktur och trafikplanering påverkar alla kringliggande kommuner med invånare som pendlar in till arbeta. Kollektivtrafiken och dess attraktionskraft påverkar också exempelvis biltrafiken – om kollektivtrafiken är attraktiv så sjunker risken för trafikstockningar eller på brist på parkeringsplatser.

Därför har staten och regeringen ansett det vara motiverat att städernas infrastruktursatsningar får statligt ekonomiskt stöd. Då Tammerfors stad valde att bygga ut spårvägen så finansierades en tredjedel av kostnaderna av staten, finansiering som var avgörande för att projektet skulle bli av.

Enligt kommunikationsministeriet kommer ett beslut om finansiering för Åbos satsning att fattas under nästa regeringsperiod. Åbos beslut kommer att påverka hela Egentliga Finland. För att det ska bli av krävs det ändå stöd och påverkan på nationellt plan.

Att-sats

Därför vill SFP i Åbo att partiets representanter i riksdagen arbetar för:

  • att den kommande storsatsningen på kollektivtrafiken i Åbo får ekonomiskt stöd av staten.

Motionär

SFP i Åbo

Ida Schauman, Ordförande

Nina Lindholm, Sekreterare

Partfullmäktiges svar

En fungerande kollektivtrafik är viktig i alla delar av landet. Trafiken behöver se olika ut beroende på miljön den planeras för. I Finlands större städer är spårvägstrafik ett utmärkt alternativ, precis som också eldrivna dubbelledade bussar. Tammerfors håller på att bygga spårvägstrafik i staden, precis som motionären påpekar. Byggnadskostnaderna uppskattas bli 282,9 miljoner euro. Av det har staten lovat att stå för 30 procent medan Tammerfors stad står för 70 procent av kostnaderna. De två spårvägslinjerna är sammanlagt 23 kilometer långa.

Det är miljömässigt klokt att ha en fungerande kollektivtrafik i städerna, samtidigt som det också underlättar att hålla boendekostnaderna under kontroll. Åbo har tidigare haft spårvägstrafik, åren 1890–1892 och igen 1908–1972. Den felbedömning beslutsfattarna i Åbo gjorde på 1960-talet om att alla istället skulle ha tillgång till bil, kan nu korrigeras. Oberoende om Åbo stad nu går in för spårvagnar eller eldrivna bussar är det en viktig investering där Åbo tar igen de förlorade åren.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för

  • att den kommande storsatsningen på kollektivtrafiken i Åbo får ekonomiskt stöd av staten.