Motion 38 – Slopa tvångssteriliseringen av transsexuella personer

Motion

I Finland idag byter ungefär 500 personer sitt kön per år.  Dessa personer har valt att genomgå en invecklad process som sträcker sig på flera år. En process där individen blottar hela sitt liv för att kunna få möjligheten att genomgå ett könskorrigering.

I Finland är en transsexuell person tvungen att genomgå en hel del psykiska tester för att kontrollera att personerna inte lider av någon psykiskt hinder. En person som i hela sitt liv känt en besvikelse på sin kropp och utvecklats i motsatt riktning mot hur personen känner sig. Är det en tung process att gå genom psykiska tester för att kunna bevisa att personen nog är ”frisk” upplevelserna är verkliga. Det finns en känsla av att det behövs bevis för att en transsexuell person inte ska stämma någon ifall de ångrar sig i processen.

Innan mediciner skrivs ut till en transsexuell person skall personen genom gå ett ”real life” test.  ett halvt år skall personen leva i sitt önskvärda kön. Utan att kroppen har förändrats. Mår personen bra och har klarat av ett ” real life” test får personen de läkemedel som en transsexuell person behöver för att få de fysiska förändringarna för att personen ska kunna uppleva sig själv som hel.

Min partner genomgick ett könsbyte. Jag känner att jag måste berätta det. Jag vet ur det går till när någon får utskrivet hormoner.  Jag håller också på att utbilda mig till sjuksköterska jag vet att man inte får ljuga till sina patienter. Vi blev informerade om att för att kunna genomgå ett helt könskorrigering måste man vara steril. För att kunna söka ett namnbyte och förändra signumet måste man först fått ett intyg på att man är steril. När dagen kom att vi skulle få utskriva läkemedel. Frågade en sjuksköterska om det finns rädslor som min partner upplevde. Hon svarade att hon upplevde att hon var rädd att tappa håret. Sjuksköterskan blev glad och berättade att hon hade ett läkemedel som gjorde att håret hölls på huvudet. Läkemedlet som sjuksköterskan skrev ut till min partner fungerade inte på hårets rötter. Utan gjorde så att min partners spermier utvecklades utan svans. Kan alltså inte simma och blir därmed steril. Vi litade på vården vi fick och läste inte genom bipacksedeln på ett läkemedel som skulle stimulera hårrötterna. Förrän några veckor senare när sterilitets intyget ramlade ner i postlådan.

Vi ringde till min partners läkare i Helsingfors som bara kunde beklaga den behandling min partner fått. Lögnen var en förutsättning för att steriliseringen skulle bli möjlig. Vi fick en förklaring på att Finland inte vill att den sjuka genen skall gå vidare.

I Sverige avskaffades steriliseringskravet 2013. Efter det har det gjorts en markant ökning av antalet personer som vågar genomgå en könskorrigering.

Att-sats

Därför föreslår jag att SFP arbetar för

  • att tvångssteriliseringen vid könsbyte avskaffas

Motionär

Camilla Wiklund

Partifullmäktiges svar

Partidagen har behandlat frågan om tvångssterilisering år 2012 och 2015. Partiets linje i frågan är alltså klar – SFP arbetar för att kravet på tvångssterilisering avskaffas.

Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter har upprepade gånger rekommenderat att medlemsländerna borde avskaffa sterilisering som villkor för fastställande av en transkönad persons könstillhörighet. Även Amnesty International har påpekat att Finlands lagstiftning innehåller krav som kränker mänskliga rättigheter.

Tvångssterilisering är ett allvarligt ingrepp i ens kroppsliga integritet som är en grundläggande mänsklig rättighet, vilket motionären även konstaterar.

SFP har både i regeringsställning och i opposition lyft upp frågan och fortsätter arbetet för att mänskliga rättigheter ska gälla för alla.

Partifullmäktige föreslår att SFP fortsättningsvis arbetar för

  • att translagen ändras så att den inte bryter mot mänskliga rättigheter
  • att det juridiska och medicinska könet regleras separat i lagstiftningen

Beslut

Partidagen beslöt att SFP fortsättningsvis arbetar för

  • att translagen ändras så att den inte bryter mot mänskliga rättigheter
  • att det juridiska och medicinska könet regleras separat i lagstiftningen