Finland ska höra till de ledande länderna när det gäller att fullfölja sexuella minoriteters och könsminoriteters mänskliga rättigheter. 
Rättigheter förknippade med föräldraskap ska jämlikt omfatta olika familjekonstellationer. Lagstiftningen i Finland ska vara sådan att den uppfyller trans- och interkönades rätt till jämlikhet, kroppslig integritet och familjeliv.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »