Finland ska höra till de ledande länderna när det gäller att fullfölja sexuella minoriteters och könsminoriteters mänskliga rättigheter. 
Rättigheter förknippade med föräldraskap ska jämlikt omfatta olika familjekonstellationer. Lagstiftningen i Finland ska vara sådan att den uppfyller trans- och interkönades rätt till jämlikhet, kroppslig integritet och familjeliv.

Annica Tallqvist

Ledningens assistent

Kontakt »

Bara startskottet, säger Mikaela Nylander om regeringens meddelande mot rasism

En lång debatt i riksdagen följde efter Statsrådets överlämnande av meddelandet om främjande av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering. Den 6 september debatterades för första gången rasism på den här nivån i Finland. Men vad innehåller egentligen pappret? Mikaela Nylander, statssekreterare för undervisningsminister Anna-Maja Henriksson (SFP), spelade en central roll i utformningen av dokumentet och ger Medborgarbladet sina insikter om dess betydelse och målsättning.